Σεμινάρια εξ' αποστάσεως

Όπου και να βρίσκεστε…

Όποτε μπορείτε…

Όσες φορές χρειαστεί…

Όσο διάστημα θέλετε…

Ουσιαστική Πιστοποίηση…

Όπου και αν βρίσκεστε…

Μπορείτε  να συνδεθείτε εύκολα από οποιαδήποτε περιοχή…

Η infotech διαθέτει μία Cloud πλατφόρμα, μέσω της οποίας γίνεται η σύνδεση…

…αρκεί να έχετε υπολογιστή με ηχεία, μικρόφωνο και Internet κατά προτίμηση ενσύρματο.

Όποτε μπορείτε…

Η παρακολούθηση των μαθημάτων μπορεί να γίνει με 3 διαφορετικές επιλογές. Μπορείτε να επιλέξετε οποιαδήποτε, ακόμη και συνδυασμό τους.

1η επιλογή: Σύνδεση την ώρα του μαθήματος

Ο εκπαιδευόμενος εντάσσεται σε προγραμματισμένο τμήμα το οποίο γίνεται στη σχολή.

Ακολουθεί  το πρόγραμμά του τμήματος, συμμετέχει ενεργά σ’ αυτό, μπορεί να κάνει ερωτήσεις, να λύνει απορίες και να έχει επικοινωνία με τον εισηγητή (σα να βρίσκεται στην αίθουσα της σχολής).

Μπορεί να χωρίσει την οθόνη του σε δύο τμήματα και ταυτόχρονα με την παρακολούθηση να  εξασκείται όπως και οι εκπαιδευόμενοι στην αίθουσα. Προτιμότερο είναι να έχει δύο υπολογιστές, στον ένα να παρακολουθεί και στον άλλο να εξασκείται.

Ταυτόχρονα μπορεί ο εισηγητής να ελέγχει την οθόνη στην οποία κάνει εξάσκηση ο εκπαιδευόμενος και να τον καθοδηγεί στις απορίες του.

2η επιλογή: Μικτή εκπαίδευση

Και σ’ αυτήν την περίπτωση ο εκπαιδευόμενος συμμετέχει σε προγραμματισμένο τμήμα.  Μπορεί  να παρακολουθήσει ζωντανά την ώρα του μαθήματος, αλλά αν χάσει κάποιο ή κάποια μαθήματα έχει τη δυνατότητα να τα παρακολουθήσει όποτε επιθυμεί.

Όλα τα μαθήματα του εκάστοτε τμήματος μαγνητοσκοπούνται, οπότε ο εκπαιδευόμενος μπορεί  να τα παρακολουθήσει όποια ώρα επιθυμεί κατά τις ώρες λειτουργίας της σχολής (10.30 π.μ. – 11.00 μ.μ. Δευτέρα έως και Παρασκευή).

Οι εκπαιδευόμενος μπορεί να κλείσει, κατόπιν συνεννόησης ραντεβού με τον εισηγητή για επίλυση αποριών.

3η επιλογή: Εκπαίδευση όποια ώρα επιθυμείτε

Με την επιλογή αυτή ο εκπαιδευόμενος δημιουργεί το πρόγραμμα που τον εξυπηρετεί. Παρακολουθεί τα μαθήματα όποτε μπορεί τις ώρες που λειτουργεί η σχολή.

Και σ’ αυτήν την περίπτωση είναι δυνατή η επαφή με τον εισηγητή μετά από συνεννόηση.

Οι εισηγητές είναι εξειδικευμένοι και πιστοποιημένοι, δεν είναι γενικών …καθηκόντων. Ενημερώνονται για τις νέες τεχνολογίες και τα νέα χαρακτηριστικά τα οποία και ενσωματώνουν στα σεμινάρια. Οι εκπαιδευόμενοι κάνουν κτήμα τους τα νέα χαρακτηριστικά των προγραμμάτων.

Η λογική αυτή είναι απείρως καλύτερη από την εκμάθηση μέσω μαγνητοσκοπημένων μαθημάτων – κονσέρβα.

Όσες φορές χρειαστεί…

Κάθε εκπαιδευόμενος έχει το ρυθμό του. Μπορεί κάποιο ή κάποια μαθήματα του τμήματος στο οποίο εντάχθηκε, να τα παρακολουθήσει ξανά και ξανά.

Μπορεί να ζητήσει βοήθεια από τον εισηγητή, να λύσει τις απορίες του, ακόμη και να κλείσει ραντεβού μαζί του για το project που έχεις σαν φοιτητής ή ελεύθερος επαγγελματίας. Αυτό φυσικά μπορεί να γίνει και μετά την ολοκλήρωση του σεμιναρίου.

Όσο διάστημα θέλετε…

Δεν υπάρχει άμεσος χρονικός περιορισμός στην ολοκλήρωση του σεμιναρίου. Μπορεί να το παρακολουθήσει και να το ξαναπαρακολουθήσει μέσα σε διάστημα 6 μηνών.

Σε ειδικές περιπτώσεις και μετά από συνεννόηση μπορεί το διάστημα αυτό να επεκταθεί.

Ουσιαστική Πιστοποίηση

H εκπαίδευση γίνεται αποκλειστικά από εισηγητές που εργάζονται σαν ελεύθεροι επαγγελματίες και έχουν συμμετοχή σε ιδιωτικά και δημόσια projects.

Σαν εισηγητές έχουν τις Διεθνείς Πιστοποιήσεις της Autodesk και της Chaosgroup και πολυετή εμπειρία στην εκπαίδευση.

Συνέπεια όλων αυτών είναι η εκμάθηση του προγράμματος σε βάθος.

Επαναλαμβάνουμε κάτι που είναι πολύ σημαντικό πιο στοχευμένα. Αν ένας εισηγητής έχει πιστοποιηθεί στο Autodesk Revit, είναι εισηγητής μόνο στο συγκεκριμένο σεμινάριο και όχι στο Autodesk 3ds Max ή το AutoCAD.

Ερωτήσεις – Απαντήσεις…

Πόσο συχνά είναι λογικό να γίνονται τα μαθήματα?

Η πείρα έχει δείξει ότι δεν πρέπει οι εκπαιδευόμενοι να παρακολουθούν περισσότερα από 3 μαθήματα την εβδομάδα, ώστε να υπάρχει χρόνος εμπέδωσής της ύλης με ικανοποιητική εξάσκηση.

Στόχος είναι η ουσιαστική εκμάθηση του προγράμματος, για να γίνετε παραγωγικοί και να μπορείτε να αντιμετωπίσετε όλες τις σχεδιαστικές δυσκολίες.

Σε ειδικές περιπτώσεις που ο εκπαιδευόμενος πρέπει να ολοκληρώσει το σεμινάριο σε μικρό χρονικό διάστημα, μπορούν να γίνουν εντατικά μαθήματα. Στην περίπτωση αυτή βοηθάει η μικρή ή μεγάλη προηγούμενη εμπειρία στο πρόγραμμα.

Σε τι επίπεδο φτάνει η εξάσκηση?

Η εξάσκηση γίνεται σε πολλά επίπεδα. Ξεκινάμε από απλά παραδείγματα και συνεχίζουμε σε σύνθετα παραδείγματα. Τέλος, οι εκπαιδευόμενοι δημιουργούν ολοκληρωμένα projects, από την αρχή έως το τέλος.

Ανάλογα με το σεμινάριο δίνεται διαφορετική έμφαση στο συνδυασμό παραδειγμάτων και ολοκληρωμένων projects.

Εξάσκηση κατά τη διάρκεια των ενοτήτων του σεμιναρίου

Κάθε σεμινάριο χωρίζεται σε ενότητες. Κατά τη διάρκεια κάθε ενότητας, αλλά και μετά την ολοκλήρωσή της γίνεται εξάσκηση.

Επιπλέον δίνονται και επιλύονται πολλές συνδυαστικές ασκήσεις για να μάθουν οι εκπαιδευόμενοι να χειρίζονται παραγωγικά όλα τα εργαλεία του προγράμματος.

Εξάσκηση στο σπίτι

Στους εκπαιδευόμενους δίνεται …homework. Οι ασκήσεις του σπιτιού λύνονται σε επόμενο μάθημα. Οι εκπαιδευόμενοι συγκρίνουν τη λύση τους με αυτή του εισηγητή. Έτσι έχουν τη δυνατότητα να βελτιώσουν την αποδοτικότητά τους και την τεχνική τους.

Συνεργασία εκπαιδευόμενου & εισηγητή

Οι εκπαιδευόμενοι σε συνεργασία με τον εισηγητή μπορούν να λύσουν τις σχεδιαστικές απορίες τους. Ο εισηγητής τους διορθώνει και τους δείχνει το σωστό σχεδιαστικό τρόπο.

Δίνεται υλικό στο σεμινάριο?

Οι παρουσιάσεις των ενοτήτων καθώς και οι ασκήσεις στέλνονται στους εκπαιδευόμενους.

Σχεδόν σε όλα τα σεμινάριά μας έχουμε βιβλία και σημειώσεις.

Πριν την ένταξή σας στο σεμινάριο σας αναφέρουμε αναλυτικά το υλικό το οποίο θα σας δώσουμε.

Υπάρχει έξτρα χρέωση για την πιστοποίηση?

Στην τιμή του σεμιναρίου περιέχονται και το υλικό (βιβλίο, σημειώσεις) και η πιστοποίηση. Δεν υπάρχει επιπλέον χρέωση.

Προσοχή: Δεν ανήκουμε στη λογική μιας αρχικής τιμής η οποία έχει κρυφές επιπλέον χρεώσεις.