Αρχιτεκτονική Σχεδίαση

Σεμινάριο Διάρκεια Έναρξη Σεμιναρίου
Revit Structure 20 ώρες 2018-04-17
Revit Architecture Advanced 20 ώρες 2018-05-15
Autodesk Revit Architecture 48 ώρες 2018-06-05
Revit MEP 20 ώρες 2018-05-08