Αρχιτεκτονική Σχεδίαση

Σεμινάριο Διάρκεια Έναρξη Σεμιναρίου
AutoCAD Architecture 12 ώρες 2016-11-10
Revit Structure 20 ώρες 2017-06-08
Revit Architecture Advanced 20 ώρες 2017-05-29
Autodesk Revit Architecture 48 ώρες 2017-08-29
Revit MEP 20 ώρες 2017-04-25