Αρχιτεκτονική Σχεδίαση

Σεμινάριο Διάρκεια Έναρξη Σεμιναρίου
AutoCAD Architecture 12 ώρες 2016-11-10
Revit Structure 20 ώρες
Revit Architecture Advanced 20 ώρες 2017-02-28
Autodesk Revit Architecture 48 ώρες 2017-03-01
Revit MEP 20 ώρες 2017-01-24