Αρχιτεκτονική Σχεδίαση

Σεμινάριο Διάρκεια Έναρξη Σεμιναρίου
Autodesk Revit Structure 28 ώρες 2019-01-21
Revit Architecture Advanced 20 ώρες 2019-02-12
Autodesk Revit Architecture 48 ώρες 2019-01-15
Autodesk Revit MEP 28 ώρες 2019-02-05