Αρχιτεκτονική Σχεδίαση

Σεμινάριο Διάρκεια Έναρξη Σεμιναρίου
AutoCAD Architecture 12 ώρες 2016-11-10
Revit Structure 20 ώρες 2018-01-29
Revit Architecture Advanced 20 ώρες 2017-10-25
Autodesk Revit Architecture 48 ώρες 2018-01-23
Revit MEP 20 ώρες 2017-04-25