Σεμινάρια

Σεμινάριο Διάρκεια Έναρξη Σεμιναρίου
Adobe InDesign 9 ώρες 2017-07-07
Adobe Illustrator 9 ώρες 2017-06-22
Adobe Photoshop 20 ώρες 2017-09-07
Rhino 5 24 ώρες 2017-09-21
AutoCAD Civil 3D 40 ώρες 2017-08-29
Grasshopper 20 ώρες 2017-05-05
AutoCAD Map 3D 40 ώρες 2017-03-21
Autodesk Inventor iLogic 16 ώρες
Autodesk Inventor Sheet Metal 16 ώρες 2017-04-25
Autodesk Inventor Advanced 32 ώρες 2016-10-20
Autodesk Inventor 60 ώρες 2017-09-04
AutoCAD Architecture 12 ώρες 2016-11-10
AutoCAD 2D Advanced 8 ώρες 2017-02-01
AutoCAD 3D Modeling 20 ώρες
AutoCAD 2D 48 ώρες 2017-08-28
V-Ray for 3ds Max 24 ώρες 2017-08-29
3ds Max Advanced
Autodesk 3ds Max 48 ώρες 2017-08-28
Revit Structure 20 ώρες 2017-06-08
Revit Architecture Advanced 20 ώρες 2017-05-29
Page 1 of 212