Σεμινάρια

Σεμινάριο Διάρκεια Έναρξη Σεμιναρίου
Grasshopper Advanced 12 ώρες
Aρχιτεκτονικός φωτισμός 2018-10-15
Adobe InDesign 16 ώρες 2018-10-15
Adobe Illustrator 16 ώρες 2018-10-30
Adobe Photoshop 24 ώρες 2018-11-13
Rhino 6 24 ώρες 2018-10-29
AutoCAD Civil 3D 40 ώρες 2018-09-24
Grasshopper 24 ώρες 2018-11-13
AutoCAD Map 3D 40 ώρες 2017-03-21
Autodesk Inventor iLogic 16 ώρες
Autodesk Inventor Sheet Metal 16 ώρες 2018-12-04
Autodesk Inventor Advanced 32 ώρες 2018-02-21
Autodesk Inventor 48 ώρες 2018-11-12
AutoCAD 2D Advanced 8 ώρες 2017-02-01
AutoCAD 3D Modeling 20 ώρες
AutoCAD 2D 48 ώρες 2018-11-05
V-Ray for 3ds Max 24 ώρες 2018-11-28
3ds Max Advanced
Autodesk 3ds Max 48 ώρες 2018-10-29
Revit Structure 20 ώρες 2018-10-30
Σελίδα 1 από 212