Σεμινάρια

Σεμινάριο Διάρκεια Έναρξη Σεμιναρίου
Adobe InDesign 16 ώρες 2017-10-16
Adobe Illustrator 16 ώρες 2017-10-09
Adobe Photoshop 24 ώρες 2017-10-30
Rhino 5 24 ώρες 2017-11-14
AutoCAD Civil 3D 40 ώρες 2017-10-03
Grasshopper 20 ώρες 2017-05-05
AutoCAD Map 3D 40 ώρες 2017-03-21
Autodesk Inventor iLogic 16 ώρες
Autodesk Inventor Sheet Metal 16 ώρες 2017-11-29
Autodesk Inventor Advanced 32 ώρες 2017-11-13
Autodesk Inventor 60 ώρες 2017-11-15
AutoCAD Architecture 12 ώρες 2016-11-10
AutoCAD 2D Advanced 8 ώρες 2017-02-01
AutoCAD 3D Modeling 20 ώρες
AutoCAD 2D 48 ώρες 2017-11-02
V-Ray for 3ds Max 24 ώρες 2017-10-10
3ds Max Advanced
Autodesk 3ds Max 48 ώρες 2017-10-30
Revit Structure 20 ώρες 2017-06-08
Revit Architecture Advanced 20 ώρες 2017-10-25
Page 1 of 212