Σεμινάρια

Σεμινάριο Διάρκεια Έναρξη Σεμιναρίου
Aρχιτεκτονικός φωτισμός 2018-09-10
Adobe InDesign 16 ώρες 2018-09-25
Adobe Illustrator 16 ώρες 2018-09-24
Adobe Photoshop 24 ώρες 2018-09-04
Rhino 6 28 ώρες 2018-08-27
AutoCAD Civil 3D 40 ώρες 2018-09-24
Grasshopper 20 ώρες 2018-09-18
AutoCAD Map 3D 40 ώρες 2017-03-21
Autodesk Inventor iLogic 16 ώρες
Autodesk Inventor Sheet Metal 16 ώρες 2018-04-23
Autodesk Inventor Advanced 32 ώρες 2018-02-21
Autodesk Inventor 48 ώρες 2018-09-03
AutoCAD 2D Advanced 8 ώρες 2017-02-01
AutoCAD 3D Modeling 20 ώρες
AutoCAD 2D 48 ώρες 2018-08-27
V-Ray for 3ds Max 24 ώρες 2018-09-03
3ds Max Advanced
Autodesk 3ds Max 48 ώρες 2018-08-28
Revit Structure 20 ώρες 2018-10-30
Revit Architecture Advanced 20 ώρες 2018-09-26
Σελίδα 1 από 212