Σεμινάρια

Σεμινάριο Διάρκεια Έναρξη Σεμιναρίου
Aρχιτεκτονικός φωτισμός 2018-05-15
Adobe InDesign 16 ώρες 2018-06-25
Adobe Illustrator 16 ώρες 2018-05-17
Adobe Photoshop 24 ώρες 2018-06-05
Rhino 6 28 ώρες 2018-06-05
AutoCAD Civil 3D 40 ώρες 2018-02-22
Grasshopper 20 ώρες 2018-01-15
AutoCAD Map 3D 40 ώρες 2017-03-21
Autodesk Inventor iLogic 16 ώρες
Autodesk Inventor Sheet Metal 16 ώρες 2018-04-23
Autodesk Inventor Advanced 32 ώρες 2018-02-21
Autodesk Inventor 48 ώρες 2018-06-04
AutoCAD 2D Advanced 8 ώρες 2017-02-01
AutoCAD 3D Modeling 20 ώρες
AutoCAD 2D 48 ώρες 2018-06-04
V-Ray for 3ds Max 24 ώρες 2018-07-03
3ds Max Advanced
Autodesk 3ds Max 48 ώρες 2018-05-21
Revit Structure 20 ώρες 2018-04-17
Revit Architecture Advanced 20 ώρες 2018-05-15
Σελίδα 1 από 212