Σεμινάρια

Σεμινάριο Διάρκεια Έναρξη Σεμιναρίου
Adobe InDesign 16 ώρες 2017-10-16
Adobe Illustrator 16 ώρες 2017-12-04
Adobe Photoshop 24 ώρες 2018-01-09
Rhino 5 24 ώρες 2018-01-22
AutoCAD Civil 3D 40 ώρες 2017-10-03
Grasshopper 20 ώρες 2018-01-15
AutoCAD Map 3D 40 ώρες 2017-03-21
Autodesk Inventor iLogic 16 ώρες
Autodesk Inventor Sheet Metal 16 ώρες 2017-11-29
Autodesk Inventor Advanced 32 ώρες 2017-11-21
Autodesk Inventor 48 ώρες 2018-01-22
AutoCAD Architecture 12 ώρες 2016-11-10
AutoCAD 2D Advanced 8 ώρες 2017-02-01
AutoCAD 3D Modeling 20 ώρες
AutoCAD 2D 48 ώρες 2018-01-23
V-Ray for 3ds Max 24 ώρες 2018-02-06
3ds Max Advanced
Autodesk 3ds Max 48 ώρες 2018-01-15
Revit Structure 20 ώρες 2018-01-29
Revit Architecture Advanced 20 ώρες 2017-10-25
Page 1 of 212