Γενικά Σεμινάρια

Σεμινάριο Διάρκεια Έναρξη Σεμιναρίου
Rhino 5 24 ώρες 2017-03-20
Grasshopper 20 ώρες 2017-04-24