Γενικά Σεμινάρια

Σεμινάριο Διάρκεια Έναρξη Σεμιναρίου
Rhino 6 28 ώρες 2018-04-17
Grasshopper 20 ώρες 2018-01-15