Γενικά Σεμινάρια

Σεμινάριο Διάρκεια Έναρξη Σεμιναρίου
Rhino 5 24 ώρες 2017-05-24
Grasshopper 20 ώρες 2017-05-05