Μηχανολογική Σχεδίαση

Σεμινάριο Διάρκεια Έναρξη Σεμιναρίου
Autodesk Inventor iLogic 16 ώρες
Autodesk Inventor Sheet Metal 16 ώρες 2017-04-25
Autodesk Inventor Advanced 32 ώρες 2016-10-20
Autodesk Inventor 60 ώρες 2017-09-04