Μηχανολογική Σχεδίαση

Σεμινάριο Διάρκεια Έναρξη Σεμιναρίου
Autodesk Inventor iLogic 16 ώρες
Autodesk Inventor Sheet Metal 16 ώρες 2017-11-29
Autodesk Inventor Advanced 32 ώρες 2017-11-21
Autodesk Inventor 48 ώρες 2018-01-22