Revit Architecture Advanced

Revit Architecture

Διάρκεια:
20 ώρες

Κάντε κτήμα σας τα εξειδικευμένα χαρακτηριστικά του Revit Architecture και αναβαθμιστείτε …σχεδιαστικά.

Μετά την ολοκλήρωση του σεμιναρίου θα είστε σε θέση να υλοποιήσετε από τις πιο κλασσικές μέχρι τις πιο εξειδικευμένες ιδέες σας. Ταυτόχρονα θα γνωρίσετε τη λογική χρήσης του προγράμματος σε βάθος.

Η ουσιαστική πιστοποίηση σε χρήστη Advanced μετά την ολοκλήρωση του σεμιναρίου, είναι ένα ακόμη σημαντικό πλεονέκτημα.

Θέματα του σεμιναρίου

Family tools

Ανάλυση των Family tools (Extrusion, Sweep, Swept blend, Revolve, Βlend).

Εφαρμογές των tools με παραδείγματα.

Void forms στα Family tools.

Παράδειγμα δημιουργίας τραπεζαρίας με τη χρήση αυτών των εργαλείων.

Παράδειγμα δημιουργίας τραπεζαρίας

Advanced Masses

Ανάλυση των εξειδικευμένων εργαλείων τους.

Δημιουργία θόλου.

Τοποθέτηση συγκεκριμένων μοτίβων πάνελ από τα families, σε υαλοπέτασμα.

Δημιουργία θόλου

Advanced Tools

Αdvanced Tools σε Projects (Invisible lines, Explode Axon, Filled region, Masking region, Room color legend κ.λπ.).

Axon

Δημιουργία λεπτομερειών

Δημιουργία Construction details.

Δημιουργία Construction details.

Ειδικά εργαλεία

Δημιουργία Annotation Symbols.

Family templates.

Παράδειγμα δημιουργίας μονής πόρτας.

Παράδειγμα δημιουργίας μονής πόρτας.

Advanced Stairs & Railings

Stair Families & Railings.

Δημιουργία οποιασδήποτε μορφής Σκάλας και Καγκέλων. Πειραματισμός με υλικά, μορφοποίηση και στυλ.

Παράδειγμα δημιουργίας της σκάλας και του κάγκελου της επόμενης εικόνας.

Παράδειγμα δημιουργίας σκάλας και κάγκελου

Walk-through

Advanced Walk-through. Εργαλεία Walk-through, Key frames, Camera, Accelerator and speed.

Φωτισμός

Ο σωστός Φωτισμός του μοντέλου είναι από τα πιο σημαντικά χαρακτηριστικά ενός σωστού φωτορεαλισμού.

Στην ενότητα αυτή μαθαίνουμε τις πολύ μεγάλες δυνατότητες που έχει το Revit στη δημιουργία εσωτερικού και εξωτερικού φωτισμού του μοντέλου μας μέρα και νύχτα.

Φωτομετρία

Στην αρχή η ελάχιστη απαιτούμενη θεωρία.

Φωτομετρία. Όροι όπως Lux, Lumen, Luminus Flux, Πολικά διαγράμματα, Θερμοκρασία χρώματος, CRI (Color Rendering Index) κ.λπ. αναλύονται στο βαθμό που είναι απαραίτητοι στο Revit.

Σημειώνουμε ότι έχουμε ξεχωριστό σεμινάριο «Αρχιτεκτονικός Φωτισμός» για την αναλυτική εξήγηση και χρήση των όρων στη μελέτη φωτισμού και την υλοποίησή του μέσω του Dialux.

Ημέρα: Φυσικος Εξωτερικός & Εσωτερικός Φωτισμός

Ο εξωτερικός φυσικός φωτισμός την ημέρα είναι πολύ εύκολος. Το Revit μα δίνει πολλές δυνατότητες εξωτερικού φωτισμού με τον ήλιο (με καθαρό ουρανό, λίγα σύννεφα, πολλά σύννεφα κ.λπ.).

Ο εσωτερικός φυσικός φωτισμός την ημέρα είναι και αυτός αρκετά εύκολος. Υλοποιείται με το φως του ήλιου.

Βέβαια υπάρχουν πολλές περιπτώσεις που απαιτείται και τεχνητός φωτισμός. Η επιλογή αυτή αναλύεται στην επόμενη ενότητα.

Φυσικός & Τεχνητός εσωτερικός φωτισμός

Στην περίπτωση εσωτερικού τεχνητού φωτισμού πρέπει καταρχήν να επιλέξετε τα κατάλληλα φωτιστικά και τον τρόπο διανομής τους.

Επιλογή υπαρχόντων φωτιστικών

Τα φωτιστικά χωρίζονται σε διαφορετικές κατηγορίες.

  • Γενικά φωτιστικά χώρου.
  • Φωτιστικά Οροφής & Ψευδοροφής.
  • Επιτοίχια & Επιδαπέδια φωτιστικά

Στην αρχή αναλύεται ο τρόπος επιλογής και χρήσης των υπαρχόντων φωτιστικών.

Χρησιμοποιείται σαν παράδειγμα το Project που έγινε στο βασικό σεμινάριο

Families. Δημιουργία δικού σας φωτιστικού

Ανάλογα με τις ανάγκες του χώρου, είναι πολύ πιθανόν να χρειαστεί να δημιουργήσετε δικό σας φωτιστικό.

Αναλύονται τα πρότυπα που υπάρχουν στα families για τη δημιουργία φωτιστικού. Στη συνέχεια το δημιουργούμε.

Δημιουργία δικού σας φωτιστικού
Ομαδοποίηση φωτιστικών

Τα φωτιστικά μπορούν να ορίζονται σε ομάδες (γκρουπ) και να επιλέξετε ποια από αυτά θα έχετε ανοικτά και ποια κλειστά.

Με τη λογική αυτή μπορείτε να πάρετε πολύ διαφορετικά εντυπωσιακά αποτελέσματα.

Ομαδοποίηση φωτιστικών
Τοποθέτηση & Φωτορεαλισμός

Στο τελευταίο στάδιο του εσωτερικού φωτισμού, τοποθετούμε τα φωτιστικά και με τη βοήθεια του Rendering παίρνουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα.

Και αν δεν το πάρουμε?

Σχεδόν πάντοτε χρειάζονται επιπλέον ρυθμίσεις που αναλύονται. Το τελικό αποτέλεσμα με λίγη εξάσκηση και επιμονή είναι εντυπωσιακό.

Νυχτερινός εξωτερικός φωτισμός

Όσο εύκολος είναι ο εξωτερικός φωτισμός την ημέρα, τόσο …προκλητικός είναι ο νυχτερινός εξωτερικός φωτισμός.

Τοποθέτηση φωτιστικών εξωτερικά του Project & στον περιβάλλοντα χώρο

Στην αρχή επιλέγουμε τα κατάλληλα φωτιστικά με την ίδια λογική που χρησιμοποιήθηκε στον εσωτερικό φωτισμό.

Στη συνέχεια τοποθετούμε τα φωτιστικά εξωτερικά στο Project και στον περιβάλλοντα χώρο. Ενεργοποιούνται επίσης και τα φωτιστικά των εσωτερικών χώρων.

Μπορείτε να δημιουργήσετε φωτορεαλισμούς κατά συνέπεια να δείτε και το φωτισμό σε περιοχές της σκηνή σας.

Τοποθέτηση φωτιστικών

Στην περίπτωση που κάποιοι φωτισμοί είναι πολύ έντονοι μπορείτε να τους τροποποιήσετε.

Επιλογή φόντου

Τέλος επιλέγετε το φόντο του έργου όπως σκέτος ουρανός, εικόνα με ουρανό στη …δύση ή την ανατολή κ.λπ.

Ρυθμίσεις

Στον εξωτερικό φωτισμό οι ρυθμίσεις για το τελικό αποτέλεσμα είναι οι πιο …απαιτητές. Μαθαίνουμε να τροποποιούμε το αποτέλεσμα σύμφωνα με τις απαιτήσεις της σκηνής.

Enscape

Αναλυτική παρουσίαση και εκπαίδευση στο κορυφαίο πρόγραμμα RealTime Rendering & Virtual Reality.

Bonus. Από το Revit στο 3ds Max και V-Ray

Ο τέλειος φωτορεαλισμός γίνεται στο 3ds Max με renderer to V-Ray.

Μεταφέρουμε το Project από το απόλυτο BIM πρόγραμμα στο απόλυτο συνδυασμό φωτορεαλισμού (3ds Max & Vray).

Το αποτέλεσμα είναι η …απόδειξη.

Στο σεμινάριο δίνεται το βιβλίο:

Lighting & Rendering
Interior & Exterior, Day & Night

Αποτυπώσεις

Οι αποτυπώσεις κτιρίων αλλά και εσωτερικών χώρων με Μετροταινία, Laser, προφιλόμετρα, παχύμετρα κ.λπ. έχει περιοριστεί στο ελάχιστο.

Οι αποτυπώσεις μ’ αυτές τις τεχνικές είναι χρονοβόρες.

Laser Scanners & Drones

Ο σύγχρονος τρόπος αποτύπωσης με ακρίβεια και ταχύτητα γίνεται με Laser Scanners & Drones.

Αποτυπώνονται Point Clouds (Νέφη σημείων) που μπορούν να μας δώσουν μεγάλη ακρίβεια (οι Laser Scanners 1 mm στα 10m και τα Drones 5 cm), ταχύτητα κ.λπ.

Στη συνέχεια γίνεται επεξεργασία σε ένα πρόγραμμα όπως το Autodesk Recap για να ενωθούν οι διαφορετικές απεικονίσεις, να διαγραφούν τα σημεία που δε χρειάζονται κ.λπ.

Στη συνέχεια το Point Cloud φορτώνεται στο Revit και γίνεται η αποτύπωση.

Point Clouds στο Revit

Στην ενότητα αυτή ασχολούμαστε με την εισαγωγή στο Revit Cloud και τη δημιουργία 3D μοντέλου.

Point Cloud

Από την κλασσική τοπογραφία στον Laser Scanner και στην 3D αποτύπωση

8 February 2018

την Κυριακής Διαβολίτση, Τοπογράφου Μηχανικού

Πηγή φωτογραφίας: https://commons.wikimedia.org/wiki/3D-Laserscanner_on_tripod.jpg

Η τοπογραφία αποτελούσε πάντα αναπόσπαστο κομμάτι του μηχανικού καθώς η χαρτογράφηση και η αποτύπωση του χώρου ήταν και συνεχίζει να είναι καθοριστική για κάθε είδους κατασκευαστικό έργο. Συνεπώς η εξέλιξή της και ο προσδιορισμός της ως επιστήμη κρίθηκε αναγκαία.

Στην κλασική τοπογραφία, όπως αποκαλούμε σήμερα, η χρήση των οργάνων όπως θεοδόλιχος και χωροβάτης αποτελούν τα κύρια όργανα αποτύπωσης και απεικόνισης κάθε επιφάνειας. Ο μηχανικός με μεθοδικότητα και ακρίβεια πρέπει να καταγράψει είτε ψηφιακά είτε σε συγκεκριμένα έντυπα, τις μετρήσεις κάθε σημείου στο χώρο για να μπορέσει στη συνέχεια να τα αναπαραστήσει στο χαρτί. Όλη αυτή η διαδικασία απαιτεί χρόνο, υπομονή και πολλές φορές αντοχή, λόγω της εργασίας του σε εξωτερικούς χώρους κάτω από διάφορες καιρικές συνθήκες. Αρκετά συχνά, εξαιτίας του ανάγλυφου του εδάφους και της περιοχής, πολλά απροσπέλαστα σημεία δυσκολεύουν την δουλειά του, με αποτέλεσμα ή να αφιερώσει πολύ περισσότερο χρόνο με διάφορες άλλες μεθόδους, ή να τις παραβλέψει, οπότε τα αποτελέσματα θα έχουν λιγότερη ακρίβεια.

Όπως κάθε επιστήμη έτσι και η τοπογραφία με το πέρασμα του χρόνου, παρουσιάζει εξέλιξη και πρόοδο. Στόχος αυτής της εξέλιξης ήταν και είναι η διευκόλυνση του μηχανικού στην πραγματοποίηση των μετρήσεων με λιγότερο χρόνο, άρα και κόστους, με την μέγιστη δυνατή ακρίβεια. Τα τελευταία χρόνια παρουσιάστηκε ένα νέο είδος οργάνου με την ονομασία Laser Scanner ή καλύτερα «ψηφιακός σαρωτής». Αποτελεί μια νέα μέθοδο αποτύπωσης και γεωμετρικής τεκμηρίωσης κτιρίων, αρχιτεκτονικών και αρχαιολογικών μνημείων, μεγάλων τεχνικών έργων όπως οδικοί άξονες, γέφυρες, σήραγγες, φράγματα και γενικότερα ειδικών κατασκευών. Η τεχνολογία του βασίζεται στην πυκνή καταγραφή εκατομμυρίων σημείων (1.000.000 σημεία/sec) όπου με την κλασική τοπογραφία όπως την ξέραμε, θα ήταν αδύνατον να καταγραφούν τόσα πολλά σημεία για την αποτύπωση μιας επιφάνειας. Το εντυπωσιακό σε αυτά τα δεδομένα σάρωσης είναι ότι τα σημεία είναι υπολογισμένα σε xyz συντεταγμένες στο χώρο. Το Laser Scanner δημιουργεί ένα “νέφος σημείων” (pointcloud) αποτυπώνοντας πολύ πυκνά διακριτά σημεία της επιφάνειας του αντικειμένου.

Ο τρισδιάστατος σαρωτής στο πεδίο,-εικόνα 1 και 2-για μήκη που φτάνουν μέχρι και τα 2 χιλιόμετρα, σαρώνει το ανάγλυφο και η ψηφιακή πληροφορία μεταφέρεται στον ηλεκτρονικό υπολογιστή ως νέφος σημείων.

Εικόνα 1. Πηγή φωτογραφίας: https://www.flickr.com/photos/cambridgeuniversity-engineering/14309920058

Η μεγάλη πυκνότητα των σημείων σε συνδυασμό με τη δυνατότητα της πληροφορίας του χρώματος σε κάθε σημείο, προσεγγίζει τον όρο «εικονική πραγματικότητα». H λογική των σαρωτών laser μοιάζει αρκετά με αυτή των φωτογραφικών μηχανών. Και στις δύο περιπτώσεις αποτυπώνεται ένα κωνοειδές πεδίο με κορυφή το κέντρο του φακού. Φυσικά, επειδή οι σαρωτές λειτουργούν με ακτινοβολία laser που κατά βάση είναι οπτική ακτινοβολία, τα αντικείμενα που μπορούν να αποτυπώσουν (όπως οι φωτογραφικές μηχανές) θα πρέπει να είναι ορατά από το σημείο αποτύπωσης. Η εικόνα λοιπόν που καταγράφεται αποτελείται από στοιχεία της απόστασης των σημείων από τον σαρωτή και δεδομένα σχετικά με την θέση τους στον χώρο. Παρόλα αυτά, μία σάρωση δεν θα μπορούσε να δημιουργήσει σωστή και ολοκληρωμένη απεικόνιση του αντικειμένου. Συνήθως απαιτούνται αρκετές επαναλήψεις από διαφορετικές γωνίες και όψεις ώστε στο τέλος να δημιουργηθεί μια σωστή εικόνα. Αυτό πολλές φορές έχει να κάνει με την πολυπλοκότητα και το μέγεθος του αντικειμένου.

Συγκριτικά με τις υπόλοιπες μεθόδους απεικόνισης θεωρείται κάπως ακριβή αλλά η χρησιμοποίηση της σε πολλές περιπτώσεις είναι μονόδρομος. Φυσικά σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να υποβαθμίζουμε την αξία και τις δυνατότητες των κλασικών γεωδαιτικών σταθμών. Ούτε φυσικά να υιοθετούμε ακραίες τάσεις όπως: «Οι σαρωτές Laser έφεραν τον θάνατο της κλασικής Τοπογραφίας». Όπως η Φωτογραμμετρία και το GPS, έτσι και το Laser Scanner ήρθε, για να πάρει την σωστή του θέση στην επιστημονική κοινότητα.

Εικόνα 2. Πηγή φωτογραφίας: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cyark_Tudor_Palace_3.jpg

Επικοινωνήστε με την infotech και δηλώστε άμεσα συμμετοχή για να κατοχυρώσετε τη θέση σας στο επόμενο σεμινάριο.

Δηλώστε συμμετοχή