25 Χρόνια infotech,    25 Χρόνια Autodesk Authorized Training Center

25 Χρόνια infotech, 25 Χρόνια Autodesk Authorized Training Center

 

atc-20

H infotech έκλεισε το 2022 25 χρόνια συνεχόμενης παρουσίας στην εκπαίδευση.

Ιδρύθηκε το Φεβρουάριο του 1997 και είναι από τότε Autodesk Authorized Training Center.

Χιλιάδες μηχανικοί, σχεδιαστές, interior designers κ.λπ. εκπαιδεύτηκαν και πιστοποιήθηκαν όλα αυτά τα χρόνια στην infotech.

Με την πιστοποίηση άνοιξαν επαγγελματικές πόρτες, που έμειναν ανοικτές με τις γνώσεις και την εμπειρία που απέκτησαν στη σχολή.