Αρχιτεκτονική Σχεδίαση

Σεμινάριο Διάρκεια Έναρξη Σεμιναρίου
Autodesk Revit Structure 28 ώρες 2021-11-18
Revit Architecture Advanced 28 ώρες 2021-11-25
Autodesk Revit Architecture 52 ώρες 2021-11-29
Autodesk Revit MEP 28 ώρες 2021-03-01