Αρχιτεκτονική Σχεδίαση

Σεμινάριο Διάρκεια Έναρξη Σεμιναρίου
Autodesk Revit Structure 28 ώρες 2020-06-17
Revit Architecture Advanced 28 ώρες 2021-01-11
Autodesk Revit Architecture 52 ώρες 2021-02-03
Autodesk Revit MEP 28 ώρες 2021-02-23