Αρχιτεκτονική Σχεδίαση

Σεμινάριο Διάρκεια Έναρξη Σεμιναρίου
Autodesk Revit Structure 28 ώρες 2021-03-30
Revit Architecture Advanced 28 ώρες 2021-06-30
Autodesk Revit Architecture 52 ώρες 2021-09-02
Autodesk Revit MEP 28 ώρες 2021-03-01