Αρχιτεκτονική Σχεδίαση

Σεμινάριο Διάρκεια Έναρξη Σεμιναρίου
Autodesk Revit Structure 28 ώρες 2020-06-17
Revit Architecture Advanced 20 ώρες 2020-06-16
Autodesk Revit Architecture 48 ώρες 2020-06-15
Autodesk Revit MEP 28 ώρες 2020-06-22