Αρχιτεκτονική Σχεδίαση

Σεμινάριο Διάρκεια Έναρξη Σεμιναρίου
Autodesk Revit Structure 28 ώρες 2021-03-30
Revit Architecture Advanced 28 ώρες 2021-04-01
Autodesk Revit Architecture 52 ώρες 2021-05-10
Autodesk Revit MEP 28 ώρες 2021-03-01