Αρχιτεκτονική Σχεδίαση

Σεμινάριο Διάρκεια Έναρξη Σεμιναρίου
Autodesk Revit Structure 28 ώρες 2019-06-03
Revit Architecture Advanced 20 ώρες 2019-07-02
Autodesk Revit Architecture 48 ώρες 2019-08-30
Autodesk Revit MEP 28 ώρες 2019-05-23