Αρχιτεκτονική Σχεδίαση

Σεμινάριο Διάρκεια Έναρξη Σεμιναρίου
Autodesk Revit Structure 28 ώρες 2019-10-21
Revit Architecture Advanced 20 ώρες 2019-09-12
Autodesk Revit Architecture 48 ώρες 2019-10-07
Autodesk Revit MEP 28 ώρες 2019-05-23