Αρχιτεκτονική Σχεδίαση

Σεμινάριο Διάρκεια Έναρξη Σεμιναρίου
Autodesk Revit Structure 28 ώρες 2019-06-03
Revit Architecture Advanced 20 ώρες 2019-04-09
Autodesk Revit Architecture 48 ώρες 2019-05-22
Autodesk Revit MEP 28 ώρες 2019-05-23