Αρχιτεκτονική Σχεδίαση

Σεμινάριο Διάρκεια Έναρξη Σεμιναρίου
Revit Structure 20 ώρες 2018-10-30
Revit Architecture Advanced 20 ώρες 2018-12-04
Autodesk Revit Architecture 48 ώρες 2018-12-03
Revit MEP 20 ώρες 2018-10-09