Αρχιτεκτονική Σχεδίαση

Σεμινάριο Διάρκεια Έναρξη Σεμιναρίου
Autodesk Revit Structure 28 ώρες 2019-04-09
Revit Architecture Advanced 20 ώρες 2019-04-09
Autodesk Revit Architecture 48 ώρες 2019-03-28
Autodesk Revit MEP 28 ώρες 2019-05-15