Αρχιτεκτονική Σχεδίαση

Σεμινάριο Διάρκεια Έναρξη Σεμιναρίου
Autodesk Revit Structure 28 ώρες 2020-04-27
Revit Architecture Advanced 20 ώρες 2020-02-26
Autodesk Revit Architecture 48 ώρες 2020-04-21
Autodesk Revit MEP 28 ώρες 2020-03-24