Αρχιτεκτονική Σχεδίαση

Σεμινάριο Διάρκεια Έναρξη Σεμιναρίου
Autodesk Revit Structure 28 ώρες 2021-11-15
Revit Architecture Advanced 28 ώρες 2021-10-25
Autodesk Revit Architecture 52 ώρες 2021-10-05
Autodesk Revit MEP 28 ώρες 2021-03-01