Κέντρο Δια Βίου Μάθησης

Η infotech είναι πιστοποιημένο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης 1  από τον ΕΟΠΠΕΠ (Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού), από την 1η  Ιανουαρίου 2014 (κωδικός άδειας: 3313).

Προηγουμένως ήταν πιστοποιημένο ΕΕΣ (Εργαστήριο Ελευθέρων σπουδών) από το ΕΚΕΠΙΣ (Εθνικό Κέντρο Πιστοποίησης, αρ. Φύλλου 2342-Β/18-10-2011). Το ΕΚΕΠΙΣ στη συνέχεια συγχωνεύτηκε με τον ΕΟΠΠΕΠ.

Τα σεμινάρια που διοργανώνονται, εκτός από τις διεθνείς πιστοποιήσεις -αναφέρονται στη συνέχεια-, είναι πιστοποιημένα και από τον EΟΠΠΕΠ. Οι εκπαιδευόμενοι μπορούν να πάρουν και Βεβαίωση Παρακολούθησης πιστοποιημένου σεμιναρίου από τον ΕΟΠΠΕΠ.

Επιπρόσθετα, η σχολή έχει άδεια λειτουργίας με κτιριακές προδιαγραφές εκπαιδευτικού κέντρου, από την Πολεοδομία Θεσσαλονίκης (αριθμός αδείας: 402/2001).

Πιστοποιήσεις Autodesk®

Οι πιστοποιήσεις της Autodesk είναι:

  • Autodesk Certificate of Completion
  • Autodesk Certified Professional

Autodesk Certificate of Completion

Μετά την ολοκλήρωση οποιουδήποτε σεμιναρίου της Autodesk και μετά από εξετάσεις ή τη δημιουργία ολοκληρωμένου Project -ανάλογα με το σεμινάριο-, οι εκπαιδευόμενοι παίρνουν το διεθνές πιστοποιητικό Αutodesk Certificate of Completion.

Το πιστοποιητικό αυτό έχει μοναδικό Serial Number και αναγνωρίζεται τόσο στην Ελλάδα όσο και το εξωτερικό.

Autodesk® Professional® User

Οι έμπειροι χρήστες των προγραμμάτων της Autodesk μπορούν να δώσουν εξετάσεις μέσω internet στη σχολή, για να αποκτήσουν το πιστοποιητικό Autodesk Professional User.

Οι πιστοποιήσεις μπορούν να γίνουν στα επόμενα προγράμματα:

AutoCAD

Autodesk Revit Architecture

Autodesk Revit Structure

Autodesk Revit MEP Electrical

Autodesk Revit MEP Mechanical

Autodesk 3ds Max

Autodesk Inventor

AutoCAD Civil 3D

Οι professional users της Autodesk εμφανίζονται στο site της Certiport® .

Το πιστοποιητικό αυτό έχει ομοίως μοναδικό Serial Number και αναγνωρίζεται τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

Autodesk professional

Πιστοποιήσεις CHAOSGROUP®

Οι πιστοποιήσεις της CHAOSGROUP είναι:

  • Certificate of Attendance
  • Certified Professional

Certificate of Attendance

Μετά την ολοκλήρωση του σεμιναρίου V-Ray® for 3ds Max® και τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου project κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου, οι εκπαιδευόμενοι παίρνουν το διεθνές πιστοποιητικό Certificate of Attendance της Chaosgroup.

Το πιστοποιητικό αυτό έχει μοναδικό Student ID με διεθνή αναγνωσιμότητα.

Chaosgroup V-Ray Certificate of Attendance
Chaosgroup V-Ray Certificate of Attendance

Certified Professional

Οι έμπειροι χρήστες του V-Ray μπορούν να δώσουν εξετάσεις μέσω internet στη σχολή, για να αποκτήσουν το πιστοποιητικό Chaosgroup Certified Professional.

Το πιστοποιητικό αυτό έχει ομοίως μοναδικό Certified Professional ID με διεθνή ισχύ.

Chaosgroup V-Ray Certified Professional

Πιστοποιήσεις Rhino

H infotech το 2019 επίσημο πιστοποιημένο εκπαιδευτικό κέντρο της McNeel.

Οι πιστοποιήσεις της McNeel κατασκευάστριας εταιρίας του Rhino και του Grasshopper είναι:

  • Certificate of Completion
  • Certificate of Achivement

Certificate of Completion

Μετά την ολοκλήρωση του σεμιναρίου και τη δημιουργία ενός μοντέλου, οι εκπαιδευόμενοι παίρνουν το διεθνές πιστοποιητικό Certificate of Completion.

Το πιστοποιητικό αυτό έχει μοναδικό Serial Number και αναγνωρίζεται τόσο στην Ελλάδα όσο και το εξωτερικό.

Rhino Certificate of Completion

Certificate of Achievement

Οι έμπειροι χρήστες των προγραμμάτων της McNeel μπορούν να δώσουν εξετάσεις μέσω internet στη σχολή, για να αποκτήσουν το πιστοποιητικό Certificate of Achievement

Rhino Chertificate of Achievement

Adobe® Certified Expert

H infotech είναι από το 2010 πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο της Adobe στη Βόρειο Ελλάδα. Η πιστοποίηση γίνεται μέσω internet.

Ιστορικό Διεθνών πιστοποιήσεων

H infotech ιδρύθηκε το 1997 και από τότε είναι επίσημο εκπαιδευτικό κέντρο της Autodesk®. Είναι το πιο …παλιό εκπαιδευτικό κέντρο της Ελλάδας.

Από το 2010 είναι και εξεταστικό κέντρο της Autodesk.

Ταυτόχρονα την ίδια χρονιά πιστοποιήθηκε και σαν εξεταστικό κέντρο της Adobe.

Το 2016 έγινε εκπαιδευτικό και εξεταστικό κέντρο της Chaosgroup® στο   V-Ray® for 3ds Max.

Για …ιστορικούς λόγους σας παρουσιάζουμε το αρχικό πιστοποιητικό της Autodesk από το μακρινό 1998 με το πρώτο λογότυπο ίδρυσης της Autodesk και της infotech.