Κέντρο Δια Βίου Μάθησης

infotech είναι πιστοποιημένο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης,

Αρ. αδείας: 2335229

Πιστοποιήσεις Autodesk®

Οι πιστοποιήσεις της Autodesk είναι:

  • Autodesk Certificate of Completion
  • Autodesk Certified User

Autodesk® Certificate of Completion

Μετά την ολοκλήρωση οποιουδήποτε σεμιναρίου της Autodesk και μετά από εξετάσεις ή τη δημιουργία ολοκληρωμένου Project -ανάλογα με το σεμινάριο-, οι εκπαιδευόμενοι παίρνουν το διεθνές πιστοποιητικό Αutodesk Certificate of Completion.

Το πιστοποιητικό αυτό έχει μοναδικό Serial Number και αναγνωρίζεται τόσο στην Ελλάδα όσο και το εξωτερικό

Πιστοποίηση Autodesk - Autodesk Certificate of Completion

Autodesk® Certified® User

Οι έμπειροι χρήστες των προγραμμάτων της Autodesk μπορούν να δώσουν εξετάσεις, για να αποκτήσουν το πιστοποιητικό Autodesk Certified User. 

Οι εξετάσεις διενεργούνται στη σχολή, η οποία αποτελεί αναγνωρισμένο κέντρο πιστοποίησης της Certiport.

Οι πιστοποιήσεις μπορούν να γίνουν στα παρακάτω προγράμματα:

  • AutoCAD
  • Autodesk Revit Architecture
  • Autodesk 3ds Max
  • Autodesk Inventor

H infotech σας προετοιμάζει για τις εξετάσεις.

Το πιστοποιητικό έχει μοναδικό Serial Number και αναγνωρίζεται τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

Πιστοποιήσεις Autodesk - Autodesk Certified User

Πιστοποιήσεις CHAOSGROUP®

Certificate of Attendance

Μετά την ολοκλήρωση του σεμιναρίου VRay® for 3ds Max® ή VRay® for Rhino® και τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου project κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου, οι εκπαιδευόμενοι παίρνουν το διεθνές πιστοποιητικό Certificate of Attendance της Chaosgroup.

Το πιστοποιητικό αυτό έχει μοναδικό Student ID με διεθνή αναγνωσιμότητα.

Πιστοποιήση CHAOSGROUP - Certificate of Attendance

Πιστοποιήσεις Rhino® & Grasshopper®

Certificate of Completion

Μετά την ολοκλήρωση του σεμιναρίου και τη δημιουργία ενός μοντέλου, οι εκπαιδευόμενοι παίρνουν το διεθνές πιστοποιητικό Certificate of Completion.

Το πιστοποιητικό αυτό έχει μοναδικό Serial Number και αναγνωρίζεται τόσο στην Ελλάδα όσο και το εξωτερικό.

Πιστοποιήση Rhino - Certificate of Completion

Πιστοποιήσεις για ΑΣΕΠ

H infotech σας δίνει τη δυνατότητα να εκπαιδευτείτε και να πιστοποιηθείτε για χειρισμό H/Y που αναγνωρίζεται από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και δίνει μόρια σε όλες τις προκηρύξεις και προσλήψεις από τον ΑΣΕΠ.

Οι δύο βασικές κατηγορίες των πιστοποιήσεων είναι:

  • I.C.B.U. (Informatics Certified Basic User): για την πιστοποίηση χρειάζονται κατ’ ελάχιστον οι 3 ενότητες (Επεξεργασία Κειμένου, Υπολογιστικά Φύλλα, Υπηρεσίες Διαδικτύου).
  • C.C.U (Certified Computer User): για την πιστοποίηση χρειάζονται οι 6 ενότητες (Επεξεργασία Κειμένου, Υπολογιστικά Φύλλα, Υπηρεσίες Διαδικτύου, Παρουσιάσεις PowerPoint, Χρήση Η/Υ και Διαχείριση Αρχείων).

Η πιστοποίηση C.C.U. αναγνωρίζεται και στο εξωτερικό.

Πιστοποιήση για ΑΣΕΠ - I.C.B.U. (Informatics Certified Basic User)
Πιστοποιήση για ΑΣΕΠ - C.C.U (Certified Computer User)