Σεμινάρια McNeel

Σεμινάριο Διάρκεια Έναρξη Σεμιναρίου
Rhino 7 Level II 16 ώρες 2023-06-19
Grasshopper Level II 12 ώρες 2019-11-12
Rhino 7 Level I 28 ώρες 2023-10-17
Grasshopper Level I 24 ώρες 2021-11-13
logo-infotech 2310501970
studies@infotech.edu.gr
http://www.infotech.edu.gr
Συγγρού 10, Θεσσαλονίκη, 54625
TOP