Architectural Photoshop

Architectural Photoshop

Διάρκεια:
32 ώρες

Architectural Photoshop

Το σεμινάριο αυτό αναλύει πολλές τεχνικές που είναι χρήσιμες κυρίως σε όσους ασχολούνται με Αρχιτεκτονικά έργα και Αρχιτεκτονική φωτογραφία.

Αναλυτικότερα το σεμινάριο αυτό έχει σχεδιαστεί για Αρχιτέκτονες, Μηχανικούς, Κατασκευαστές και όλους τους σχεδιαστές που ασχολούνται με 2D & 3D Σχέδιο και θέλουν να το αναδείξουν.

Εξίσου χρήσιμο είναι και για όσους ασχολούνται με την Αρχιτεκτονική φωτογραφία και θέλουν να αλλάξουν …επίπεδο.

Δεν απαιτούνται γνώσεις Photoshop μια και στις δύο πρώτες ενότητες  εξηγούνται τα απαραίτητα χαρακτηριστικά του.

Το σεμινάριο χωρίζεται σε 8 ενότητες. Στη συνέχεια αναλύεται η ύλη του σεμιναρίου που καλύπτεται.

Στην πρώτη ενότητα αναλύεται το περιβάλλον και τα βασικά εργαλεία του προγράμματος. Η εισαγωγή έχει εμπλουτιστεί με πολλά δημιουργικά παραδείγματα.

Ειδικότερα αναλύονται:

 • Εξοικείωση με το περιβάλλον εργασίας (workspace).
 • Βασικά χρήσιμα εργαλεία (tools) και panels/windows.
 • Color Modes: από το bitmap στο
 • Layers (ότι χρειάζεται να γνωρίζετε για τα layers και πως λειτουργούν).
 • Selection tools (βασικά εργαλεία για επεμβάσεις στις εικόνες, “ξεφοντάρισμα”).
 • Modify Selections.
 • Select and Mask, Refine Edge και Quick Mask για καλύτερες επιλογές.
 • Εισαγωγή στο Pen Tool ως πολύτιμο εργαλείο για περίπλοκες επιλογές.
 • Δύσκολα ξεφονταρίσματα (κάποιες τεχνικές, π.χ άνθρωποι, μαλλιά κ.λπ.) με εύκολο τρόπο.
 • Blending Modes.
 • Layer Masks

Στη δεύτερη ενότητα συνεχίζουμε με την ανάλυση βασικών αλλά και εξειδικευμένων εργαλείων του προγράμματος, πάντοτε με τη δημιουργία παραδειγμάτων.

Αναλύονται:

 • Destructive και Νon-Destructive επεμβάσεις στα layers / Smart Objects.
 • Adjustment Layers και Layer Styles.
 • Crop Tool (περιορίζω ή μεγαλώνω μια εικόνα).
 • Canvas Size VS Image Size.
 • Perspective Crop Tool (διορθώσεις στην προοπτική).
 • Ίσιωμα ορίζοντα μιας εικόνας (straightening).
 • Content Aware Scale και Content Aware Scale με τη δυνατότητα
 • Puppet Wrap & Perspective Wrap.
 • Transform.
 • Perspective Wrap.
 • Perspective Crop tool.
 • Straighten (Crop Tool).

Στην ενότητα αυτή γίνεται εισαγωγή στις Υφές (Textures). Αναλυτικότερα:

 • Δημιουργούμε υφές χρησιμοποιώντας filters.
 • Asphalt Shingles (σε συνεργασία με το Illustrator).
 • Δημιουργία Μεταλλικής επιφάνειας (σε συνεργασία με Illustrator).
 • Δημιουργία Μαρμάρου σε διάφορα χρώματα και σχέδια.

Συνεχίζουμε με τις υφές. Εδώ αναλύονται:

 • Τούβλο και τοίχος από τούβλα (σε συνεργασία με το Illustrator).
 • Γρανίτης / Γρανιτένια πατώματα με σχέδια.
 • Ξύλινη επιφάνεια / Σανίδι / Ξύλινο πάτωμα.
 • Πέτρινες πλάκες για σκεπή και πάτωμα.

Στην ενότητα αυτή γίνεται Επεξεργασία ενός 3D model στο Photoshop.

Συγκεκριμένα χρησιμοποιούμε ένα BIM project που δημιουργήθηκε στο Revit από τον Αρχιτέκτονα φίλο και συνεργάτη Μπάμπη Ζυγούλη.

Από το Revit εξάγεται σε 3D μορφή που μπορούμε να την επεξεργαστούμε στο Photoshop.

Τα ακολουθούμενα στάδια είναι:

 • Σύνθεση 3D model (προσαρμόζουμε το μοντέλο μας σε ένα αρχικό/βασικό περιβάλλον μέσα στο Photoshop).
 • Χρησιμοποιούμε depth of field & surface textures.
 • Filter Gallery εφαρμογές πάνω στο μοντέλο.
 • Αντικατάσταση Κτιρίου σε φωτογραφία που έχει το …παλιό κτίριο.
 • Blend-in Techniques διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου και αφομοίωση του κτιρίου μέσα στο περιβάλλον.

Στην ενότητα αυτή γίνεται επεξεργασία μίας 2D κάτοψης από το AutoCAD στο Photoshop (Plot Rendering in Photoshop). Τα ακολουθούμενα στάδια είναι:

 • Προετοιμασία: Από το AutoCAD στο Photoshop.
 • Τα τέσσερα βασικά concepts: Solid Colors, Gradients, Patterns & τέλος Blending Modes για να χρωματίσουμε μια κάτοψη.
 • Βασικές αρχές για να κάνουμε επιλογές χρησιμοποιώντας τα κατάλληλα κάθε φορά selection tools.
 • Πως φτιάχνουμε τα δικά μας απλά και πιο περίπλοκα seamless patterns.
 • Επιλογές και γεμίσματα χρησιμοποιώντας μάσκες.
 • Αντανακλάσεις και φωτεινότητα για περισσότερη ζωντάνια.
 • Σκίαση: Global & Local shading για μεγαλύτερο βάθος.
 • Μερικά εφέ ακόμη για να τονίσουμε λεπτομέρειες: π.χ Inner shadows, Bevel & Emboss.
 • Blend-in Techniques διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου και αφομοίωση του κτιρίου μέσα στο περιβάλλον.

7.1. Αλλαγή φωτισμού από μέρα σε νύχτα.

 • Επεξεργασία εικόνας μέσα από το Photoshop Camera Raw.
 • Exposure, Tints, Brush tools, Graduated Filters, Adjustment Brushes για σκιές και αντανακλάσεις.
 • Πως φτιάχνουμε και διαχέουμε το φως.
 • Radial filter & Tone Curves.

7.2. Αλλαγή κυριάρχου χρώματος χωρίς επιλογές.

 • Αλλαγή με Hue & Saturation.
 • Αλλαγή με Replace Color επιλογή.
 • Αλλαγή με Selective Colors.

7.3. Εφαρμογή Pattern σε τοίχους και κτίρια.

 • Εφαρμογή σχεδίου πάνω σε τοίχο.
 • Εφαρμογή σχεδίου πάνω σε κυκλικό κτίριο (transform warp).
 • Εφαρμογή σχεδίου πάνω σε κτίριο χρησιμοποιώντας τις δυνατότητες του φίλτρου Vanishing Point.

Στην τελευταία ενότητα ασχολούμαστε με τη δημιουργία …καλλιτεχνικών φωτογραφιών από Όψεις και Προοπτικά του Revit.

Tα στάδια είναι τα ακόλουθα.

 • Από το Revit στο Photoshop.
 • Watercolour scripts εγκατάσταση.
 • Πινέλα ακουαρέλας και πώς τα χρησιμοποιούμε.
 • Smudge και bleed εφέ για watercolour blending.
 • Πώς βάφουμε τον ουρανό, τα τούβλα (μεγάλες επιφάνειες και λεπτομέρειες).
 • Πώς χρησιμοποιούμε φωτογραφίες για υφές (θόλος και παράθυρα).
 • Σκίαση.
 • Πώς φτιάχνουμε δέντρα.
 • Άνθρωποι και αυτοκίνητα.
 • Περιβάλλον χώρος.

Επικοινωνήστε με την infotech και δηλώστε άμεσα συμμετοχή για να κατοχυρώσετε τη θέση σας στο επόμενο σεμινάριο.

Δηλώστε συμμετοχή