Σεμινάρια εξ' αποστάσεως

Όπου και να βρίσκεστε…

Όποια ώρα και ημέρα μπορείτε…

Όσο χρειαστεί…

Ουσιαστική εκπαίδευση…

Πραγματική Πιστοποίηση…

Όπου και αν βρίσκεστε…

Όποια ώρα και ημέρα μπορείτε…

Μπορείτε να συνδεθείτε εύκολα από οποιαδήποτε μέρος και να βρίσκεστε.

Η infotech -εκτός από την εκπαίδευση στη σχολή σε προγραμματισμένα τμήματα-, διαθέτει δύο πλατφόρμες για την εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση:

  • On line Cloud Platform.
  • Video Learning Platform.

On line Cloud Platform

Με την πλατφόρμα αυτή μπορείτε να συνδέεστε την ώρα που γίνεται το μάθημα. Προϋποθέτει να έχετε ένα υπολογιστή με ηχεία, μικρόφωνο και Internet κατά προτίμηση ενσύρματο.

Το ιδανικό είναι να έχετε 2 υπολογιστές ή ένα tablet και ένα υπολογιστή, ώστε να παρακολουθείτε και να κάνετε ταυτόχρονα εξάσκηση ακολουθώντας το ρυθμό του τμήματος.

Ο εισηγητής έχει τη δυνατότητα να παρακολουθεί τον εκπαιδευόμενο On Line και να τον βοηθάει αν έχει απορίες. Αυτό φυσικά μπορεί να γίνεται και εκτός σεμιναρίου μετά από συνεννόηση όσες φορές χρειαστεί.

Video Learning Platform

Τα μαθήματα βιντεοσκοπούνται οπότε μπορείτε να τα παρακολουθήσετε την ώρα και ημέρα που επιθυμείτε.

Στην περίπτωση αυτή η επίλυση αποριών μπορεί να γίνει On Line μετά από συνεννόηση με τον εισηγητή. Είναι η μόνη λύση για βιντεοσκοπημένη παρακολούθηση. Απορίες πάντοτε υπάρχουν και πρέπει να επιλύονται.

Οι εισηγητές είναι εξειδικευμένοι και πιστοποιημένοι, δεν είναι γενικών …καθηκόντων. Ενημερώνονται για τις νέες τεχνολογίες και τα νέα χαρακτηριστικά τα οποία και ενσωματώνουν στα σεμινάρια, κατά συνέπεια οι εκπαιδευόμενοι κάνουν κτήμα τους τα νέα χαρακτηριστικά των προγραμμάτων.

Η λογική αυτή είναι απείρως καλύτερη από την εκμάθηση μέσω μαγνητοσκοπημένων μαθημάτων – κονσέρβα.

Μικτή εκπαίδευση

Αν για κάποιο λόγο χρειαστεί να αλλάξετε τρόπο παρακολούθησης, μπορείτε να το κάνετε οποιαδήποτε στιγμή, ακόμη και μετά την ολοκλήρωση του σεμιναρίου.

Μπορείτε να επιλέξετε οποιονδήποτε τρόπο ή συνδυασμό τρόπων σας εξυπηρετεί.

Όσο χρειαστεί…

Κάθε εκπαιδευόμενος έχει το ρυθμό του. Μπορεί κάποιο / κάποια μαθήματα ή ακόμη και ολόκληρο το σεμινάριο στο οποίο εντάχθηκε, να τα παρακολουθήσει ξανά και ξανά.

Διευκρινίζουμε ότι η δυνατότητα παρακολούθησης τμημάτων ή ακόμη και όλου του σεμιναρίου ισχύει για οποιαδήποτε μορφή ή συνδυασμό εκπαίδευσης επιλέξετε.

Ουσιαστική Εκπαίδευση…

Στόχος όλων των σεμιναρίων είναι η εκπαίδευση να είναι Ουσιαστική. Αυτό επιτυγχάνεται με την πολύ εξάσκηση που γίνεται κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου με απλά και σύνθετα παραδείγματα αλλά και ολοκληρωμένες εργασίες.

Η ουσιαστική εκπαίδευση συνέχεια εμπλουτίζετε με τις Δωρεάν ημερίδες που κάνουμε στις νέες εκδόσεις των προγραμμάτων, ώστε να είστε ενήμεροι με τα νέα χαρακτηριστικά και να τα ενσωματώνετε στις εργασίες σας.

Πραγματική Πιστοποίηση…

Η εκπαίδευση γίνεται αποκλειστικά από εισηγητές που εργάζονται σαν ελεύθεροι επαγγελματίες και έχουν συμμετοχή σε ιδιωτικά και δημόσια έργα.

Οι εισηγητές έχουν τις Διεθνείς Πιστοποιήσεις της Autodesk και της Chaosgroup με πολυετή εμπειρία στην εκπαίδευση.

Συνέπεια όλων αυτών είναι η εκμάθηση των προγραμμάτων σε βάθος και η Διεθνής Πιστοποίηση να έχει πραγματική ισχύ.

Επισημαίνουμε κάτι που είναι πολύ σημαντικό. Κάθε εισηγητής είναι πιστοποιημένος το πολύ σε δύο σεμινάρια συναφή μεταξύ τους και διδάσκει αποκλειστικά αυτά στα οποία έχει πιστοποιηθεί.

Ερωτήσεις – Απαντήσεις…

Πόσο συχνά είναι λογικό να γίνονται τα μαθήματα?

Η πείρα έχει δείξει ότι δεν πρέπει οι εκπαιδευόμενοι να παρακολουθούν περισσότερα από 3 μαθήματα την εβδομάδα, ώστε να υπάρχει χρόνος εμπέδωσής της ύλης με ικανοποιητική εξάσκηση.

Στόχος είναι η ουσιαστική εκμάθηση του προγράμματος, για να γίνετε παραγωγικοί και να μπορείτε να αντιμετωπίσετε όλες τις σχεδιαστικές δυσκολίες.

Σε ειδικές περιπτώσεις που ο εκπαιδευόμενος πρέπει να ολοκληρώσει το σεμινάριο σε μικρό χρονικό διάστημα, μπορούν να γίνουν εντατικά μαθήματα. Στην περίπτωση αυτή βοηθάει η μικρή ή μεγάλη προηγούμενη εμπειρία στο πρόγραμμα.

Σε τι επίπεδο φτάνει η εξάσκηση?

Η εξάσκηση γίνεται σε πολλά επίπεδα. Ξεκινάμε από απλά παραδείγματα και συνεχίζουμε με σύνθετα παραδείγματα. Τέλος, οι εκπαιδευόμενοι δημιουργούν ολοκληρωμένα projects, από την αρχή έως το τέλος.

Ανάλογα με το σεμινάριο δίνεται διαφορετική έμφαση στο συνδυασμό παραδειγμάτων και ολοκληρωμένων projects.

Εξάσκηση κατά τη διάρκεια των ενοτήτων του σεμιναρίου

Κάθε σεμινάριο χωρίζεται σε ενότητες. Κατά τη διάρκεια κάθε ενότητας, αλλά και μετά την ολοκλήρωσή της γίνεται εξάσκηση.

Επιπλέον δίνονται και επιλύονται πολλές συνδυαστικές ασκήσεις για να μάθουν οι εκπαιδευόμενοι να χειρίζονται παραγωγικά όλα τα εργαλεία του προγράμματος.

Εξάσκηση στο σπίτι

Στους εκπαιδευόμενους δίνεται …homework. Οι ασκήσεις του σπιτιού λύνονται σε επόμενο μάθημα. Οι εκπαιδευόμενοι συγκρίνουν τη λύση τους με αυτή του εισηγητή. Έτσι έχουν τη δυνατότητα να βελτιώσουν την αποδοτικότητά τους και την τεχνική τους.

Συνεργασία εκπαιδευόμενου & εισηγητή

Οι εκπαιδευόμενοι σε συνεργασία με τον εισηγητή μπορούν να λύσουν τις σχεδιαστικές απορίες τους. Ο εισηγητής τους διορθώνει και τους δείχνει το σωστό σχεδιαστικό τρόπο.

Δίνεται υλικό στο σεμινάριο?

Οι παρουσιάσεις των ενοτήτων καθώς και οι ασκήσεις στέλνονται στους εκπαιδευόμενους.

Σχεδόν σε όλα τα σεμινάριά μας έχουμε βιβλία, παρουσιάσεις και σημειώσεις.

Πριν την ένταξή σας στο σεμινάριο σας αναφέρουμε αναλυτικά το υλικό το οποίο θα σας δώσουμε.

Υπάρχει έξτρα χρέωση για την πιστοποίηση?

Στην τιμή του σεμιναρίου περιέχονται και το υλικό (βιβλίο, σημειώσεις) και η πιστοποίηση. Δεν υπάρχει επιπλέον χρέωση.

Προσοχή: Σημειώνουμε ότι μόνο οι εξετάσεις που είναι On line δηλαδή η Professional πιστοποίηση της Autodesk και της Chaosgroup έχουν οικονομική επιβάρυνση, σύμφωνα με τις χρεώσεις των εταιριών.