Δωρεάν μαθήματα πληροφορικής για χρήση ΑΣΕΠ

Εκπαίδευση & Πιστοποίηση

Η infotech προσφέρει σε όλους τους εκπαιδευόμενούς της, δωρεάν παρακολούθηση μαθημάτων  με σκοπό την απόκτηση πιστοποίησης γνώσεων χειρισμού Η/Υ αναγνωρισμένης από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.* , που δίνει μόρια σε όλες τις προκηρύξεις και προσλήψεις από τον ΑΣΕΠ.

Για το κόστος πιστοποίησης μπορείτε να ενημερωθείτε εδώ.

Σε περίπτωση αποτυχίας μπορείτε να προσπαθήσετε εκ νέου χωρίς επιπλέον χρέωση.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη γραμματεία της σχολής.

*Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων & Επαγγελματικού Προσανατολισμού του Υπουργείου Παιδείας.

Μοριοδότηση

Αναλυτικότερα η πιστοποίηση δίνει μόρια σε:

 • Μεταπτυχιακά.
 • Προσλήψεις μέσω ΑΣΕΠ
 • Προσλήψεις σε ΔΕΚΟ (ΔΕΗ, ΔΕΔΗΗΕ κ.λπ.)
 • Προσλήψεις σε Εφορίες, Λιμάνια και Τελωνεία.
 • Προσλήψεις σε σώματα ασφαλείας (Αστυνομία, Πυροσβεστική, Λιμενικό).
 • Διορισμούς και προσλήψεις εκπαιδευτικών.
 • Μετατάξεις ήδη διορισμένων υπαλλήλων.
 • Αξιολόγηση Διοικητικών Υπαλλήλων.
 • ΙΕΚ Υπουργείου Τουρισμού

Το πιστοποιητικό έχει δια βίου ισχύ χωρίς να χρειάζεται ανανέωση.

Κατηγορίες πιστοποιήσεων

Οι δύο βασικές κατηγορίες των πιστοποιήσεων είναι:

 • I.C.B.U. (Informatics Certified Basic User): για την πιστοποίηση χρειάζονται κατ’ ελάχιστον οι 3 ενότητες (Επεξεργασία Κειμένου, Υπολογιστικά Φύλλα, Υπηρεσίες Διαδικτύου).
 • C.C.U (Certified Computer User): για την πιστοποίηση χρειάζονται οι 6 ενότητες (Επεξεργασία Κειμένου, Υπολογιστικά Φύλλα, Υπηρεσίες Διαδικτύου, Παρουσιάσεις PowerPoint, Χρήση Η/Υ και Διαχείριση Αρχείων).

Η πιστοποίηση C.C.U. αναγνωρίζεται και στο εξωτερικό.

Πιστοποιήση για ΑΣΕΠ - I.C.B.U. (Informatics Certified Basic User)
Πιστοποιήση για ΑΣΕΠ - C.C.U (Certified Computer User)