Πιστοποίηση Γνώσεων Πληροφορικής & Χρήσης Η/Υ

Η πιστοποίηση γίνεται από την GlobalCert. Ο Φορέας της GlobalCert είναι αναγνωρισμένος από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσώπων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ) και αποδεκτός από το ΑΣΕΠ για πρόσληψη στο δημόσιο.

 • Απευθύνεται σε όσους επιθυμούν να αποδείξουν τις γνώσεις τους στη χρήση εφαρμογών γραφείου.
 • Σε όσους επιθυμούν να διεκδικήσουν μια θέση στο Δημόσιο Τομέα και απαιτείται πιστοποιητικό αναγνωρισμένο από τον ΕΟΠΠΕΠ και αποδεκτό από το ΑΣΕΠ ως απόδειξη της γνώσης χρήσης Η/Υ.
 • Σε επιχειρήσεις που επιθυμούν να θέσουν βασικά standards στα στελέχη τους για το επίπεδο των γνώσεων που διαθέτουν στη χρήση εφαρμογών γραφείου.

Κατηγορίες πιστοποιήσεων GlobalCert

Global Intermediate Express

Περιλαμβάνει 3 ενότητες (Οι 3 ενότητες που απαιτούνται στις προκηρύξεις για το Ελληνικό δημόσιο, Word, Excel, Internet).

 • Δωρεάν βιντεομαθήματα.
 • Προσομοίωση εξετάσεων.
 • Δωρεάν επανεξέταση

Η διάρκεια της εξέτασης είναι 60 λεπτά (για 3 ενότητες)

€120Προνομιακή τιμή

Global Intermediate

Περιλαμβάνει 6 ενότητες (Word, Excel, Internet, Access, Powerpoint, Windows).

 • Δωρεάν βιντεομαθήματα.
 • Προσομοίωση εξετάσεων.
 • Δωρεάν επανεξέταση.

Η διάρκεια της εξέτασης είναι 50 λεπτά/ενότητα.

Κάθε ενότητα εξετάζεται ξεχωριστά.

€140Προνομιακή τιμή

Μοριοδότηση

Η πιστοποίηση δίνει μόρια σε:

 • Μεταπτυχιακά.
 • Προσλήψεις μέσω ΑΣΕΠ
 • Προσλήψεις σε ΔΕΚΟ (ΔΕΗ, ΔΕΔΗΗΕ κ.λπ.)
 • Προσλήψεις σε Εφορίες, Λιμάνια και Τελωνεία.
 • Προσλήψεις σε σώματα ασφαλείας (Αστυνομία, Πυροσβεστική, Λιμενικό).
 • Διορισμούς και προσλήψεις εκπαιδευτικών.
 • Μετατάξεις ήδη διορισμένων υπαλλήλων.
 • Αξιολόγηση Διοικητικών Υπαλλήλων.
 • ΙΕΚ Υπουργείου Τουρισμού

Το πιστοποιητικό έχει δια βίου ισχύ χωρίς να χρειάζεται ανανέωση.

NOCN Level 2 Certificate in Digital Productivity Skills

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα management

Για όσους έχουν ήδη τις 3 βασικές δεξιότητες (Word, Excel, Internet) από οποιοδήποτε φορέα, μπορούν να αποκτήσουν  το Πιστοποιητικό NOCN Level 2 Certificate in Digital Productivity Skills, αναγνωρισμένο από τον Ofqual με 13 Credits και να αναβαθμίσουν τις δεξιότητες και το βιογραφικό τους.

Το NOCN είναι ο μοναδικός φορέας πιστοποίησης με ιδιαίτερη προσήλωση και έμφαση στη Βελτίωση της Παραγωγικότητας μέσω των ψηφιακών δεξιοτήτων και του management.

Το πρόγραμμα NOCN Level 2 Certificate in Digital Productivity Skills απευθύνεται :

 • Σε οποιονδήποτε επιθυμεί να εργαστεί, αξιοποιώντας τις γνώσεις που θα αποκομίσει στη χρήση εφαρμογών πληροφορικής και γνώσεων management, προκειμένου να συμβάλει στην αύξηση της παραγωγικότητας στο περιβάλλον εργασίας που θα απασχοληθεί.
 • Σε εργαζόμενους που επιθυμούν να αναβαθμίσουν τη θέση τους και να αποκτήσουν γνώσεις ικανές ώστε να συμβάλλουν στην αύξηση της παραγωγικότητας στο περιβάλλον εργασίας τους.
 • Σε άτομα που επιθυμούν να αναβαθμίσουν το βιογραφικό τους αποκτώντας ουσιαστικές γνώσεις για την επαγγελματική τους σταδιοδρομία.
 • Σε ιδιωτικές επιχειρήσεις και οργανισμούς που επιθυμούν να θέσουν συγκεκριμένα standards στα στελέχη τους για το επίπεδο γνώσεων που διαθέτουν.
 • Σε άτομα που επιθυμούν να διεκδικήσουν μία θέση στο Δημόσιο Τομέα, καθώς για την απόδειξη της γνώσης χρήσης Η/Υ απαιτείται πιστοποιητικό αναγνωρισμένο από τον ΕΟΠΠΕΠ.
€140Προνομιακή τιμή