Φωτορεαλισμός

Σεμινάριο Διάρκεια Έναρξη Σεμιναρίου
Autodesk Maya Advanced ώρες
Autodesk Maya 48 ώρες
V-Ray for 3ds Max 24 ώρες 2019-01-23
3ds Max Advanced 2018-11-01
Autodesk 3ds Max 48 ώρες 2019-02-04