Φωτορεαλισμός

Σεμινάριο Διάρκεια Έναρξη Σεμιναρίου
V-Ray for 3ds Max 20 ώρες 2020-10-15
3ds Max Advanced 2018-11-01
Autodesk 3ds Max 48 ώρες 2020-09-09