Φωτορεαλισμός

Σεμινάριο Διάρκεια Έναρξη Σεμιναρίου
Vray for 3ds Max 20 ώρες 2021-10-20
3ds Max Advanced 2018-11-01
Autodesk 3ds Max 48 ώρες 2021-11-11