Φωτορεαλισμός

Σεμινάριο Διάρκεια Έναρξη Σεμιναρίου
Autodesk Maya Advanced 60 ώρες 2019-04-12
Autodesk Maya 48 ώρες 2019-06-10
V-Ray for 3ds Max 24 ώρες 2019-07-09
3ds Max Advanced 2018-11-01
Autodesk 3ds Max 48 ώρες 2019-09-02