Φωτορεαλισμός

Σεμινάριο Διάρκεια Έναρξη Σεμιναρίου
Vray for 3ds Max 20 ώρες 2021-04-12
3ds Max Advanced 2018-11-01
Autodesk 3ds Max 48 ώρες 2021-05-10