AutoCAD 2D

AutoCAD

Διάρκεια:
48 ώρες
Το σεμινάριο χωρίζεται σε 3 ενότητες.

1η ενότητα: Βασικό σεμινάριο.

Κάθε εκπαίδευση προγράμματος έχει προφανή σκοπό την εκμάθησή του σε βάθος, για να μπορεί ο εκπαιδευόμενος να ανταπεξέλθει και σε δύσκολες περιπτώσεις χρησιμοποιώντας τα κατάλληλα σχεδιαστικά εργαλεία

Προκαταρκτική ενότητα

Πριν το βασικό σεμινάριο, γίνεται μία …προθέρμανση στη Γεωμετρία που είναι απαραίτητη στο πρόγραμμα. Συγκεκριμένα αναλύονται οι επόμενες ενότητες:

 • Σωστή εφαρμογή των γεωμετρικών συντεταγμένων.
 • Γεωμετρικοί όροι που χρησιμοποιούνται από το πρόγραμμα.
 • Αγγλική ορολογία που χρησιμοποιείται.

H παρουσίαση της προκαταρκτικής ενότητας παρέχεται στους εκπαιδευόμενους. Δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην κατανόηση των διαφορετικών τρόπων με τον οποίο μπορούν να δοθούν σωστές συντεταγμένες.

Βασική εκπαίδευση

Στη Βασική εκπαίδευση οι εκπαιδευόμενοι σε όποιο επίπεδο και να βρίσκονται (αρχάριοι, προχωρημένοι, αυτοδίδακτοι κ.λπ.) μαθαίνουν να σχεδιάζουν με σωστό τρόπο και όχι με χρονοβόρες διαδικασίες.

Στο σεμινάριο αναλύεται το πρόγραμμα σε βάθος, δίνονται πολλές ασκήσεις και ολοκληρωμένα παραδείγματα βήμα – βήμα με σκοπό οι εκπαιδευόμενοι να είναι αποδοτικοί.

Οι εισηγητές της infotech που έχουν πιστοποιηθεί στην εκμάθηση του AutoCAD, βοηθάνε τους εκπαιδευόμενους στη διόρθωση των λαθών, την επανάληψη των τμημάτων του προγράμματος και των τεχνικών που δεν έγιναν κατανοητές, μέχρι να γίνουν κτήμα του εκπαιδευόμενου.

Με άλλα λόγια το κυριότερο σημείο της εκπαίδευσης είναι να διορθώνουμε ακόμη και με …απόλυτο τρόπο την εσφαλμένη τεχνική που έχει συνηθίσει ο εκπαιδευόμενος η οποία είναι πολύ πιθανόν να είναι αντιπαραγωγική, χρονοβόρα και ελλιπής.

Στη συνέχεια γίνεται εκτενής αναφορά στην ύλη του σεμιναρίου.

1. Εισαγωγή στο πρόγραμμα

Ξεκινώντας δίνεται έμφαση στο σωστό τρόπο επιλογής Template, ώστε να χρησιμοποιούνται οι σωστές μονάδες.

Πολλές φορές οι μονάδες σχεδίασης που χρησιμοποιεί το πρόγραμμα είναι διαφορετικές από αυτές που …πιστεύει ο χρήστης. AutoCAD  και Χρήστης πρέπει να έχουν ίδιες …απόψεις.

2. Συντεταγμένες

Το Α και το Ω ενός σχεδίου είναι η σωστή επιλογή και χρήση συντεταγμένων. Αντικείμενο αυτής της ενότητας είναι η σωστή επιλογή και χρήση συντεταγμένων.

Είναι πολύ πιθανόν όροι όπως Απόλυτες, Σχετικές Καρτεσιανές και Πολικές συντεταγμένες να …τρομάζουν, αλλά ο τρόπος που παρουσιάζονται και οι επαναλήψεις τους κάνουν κτήμα σας. Έτσι αποφεύγετε αυτό που κάνουν οι περισσότεροι χρήστες, επιλογή δηλαδή πολλών εντολών για το ίδιο αποτέλεσμα που γίνεται άμεσα.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στους διαφορετικές τεχνικές επιλογής συντεταγμένων, αλλά και οι διαφορετικές δυνατότητες On/Off των βοηθητικών επιλογών του προγράμματος όπως για παράδειγμα το Dynamic Input.

Αναλύονται επίσης οι επιλογές του Polar Tracking, τα Osnaps (AutoSnaps, στοχευμένη επιλογή τους καθώς και συνδυασμοί τους).

Τέλος αναλύεται ο τρόπος αλλαγής και μετακίνησης των αξόνων σχεδίασης (WCS και UCS) και οι επιλογές τους.

Οι πολλές ασκήσεις κλείνουν την ενότητα αυτή.

Συντεταγμένες
3. Διαχείριση οθόνης

Στην ενότητα αυτή αναλύονται όλες οι επιλογές διαχείρισης της οθόνης Zoom, Pan, χρήση του ποντικιού κ.λπ.

Αναλύεται επίσης ο τρόπος χρήσης παραθύρων, Visual Styles κ.λπ.

4. Σχεδίαση 2D αντικειμένων

Για αρχή λίγη θεωρία.

Γίνεται αναφορά στη λογική που χρησιμοποιεί το πρόγραμμα στους διαφορετικούς τύπους γραμμών που μπορούν να δημιουργηθούν.

Για παράδειγμα: Γιατί το πρόγραμμα έχει τόσους διαφορετικούς τύπους γραμμών (Lines, Polylines, Mlines κ.λπ.) και ποια η σχέση τους με την Database του προγράμματος? Απάντηση στο σεμινάριο.

Επίσης αναλύονται οι διαφορετικοί τύποι κύκλων, τόξων και καμπυλών που μπορούν να δημιουργηθούν στο πρόγραμμα.

Εντολές γραμμών

Αναλύονται σε βάθος όλες οι εντολές 2D σχεδίασης όπως Points, Lines, Polylines, Rectangles και Polygons.

Τι τύποι αντικειμένων αποθηκεύονται στη βάση δεδομένων του προγράμματος?

Γιατί να χρησιμοποιήσω Rectangle και όχι Polyline και ποια η χρήση των σχετικών συντεταγμένων για γρήγορη σχεδιαστική …ανταπόκριση?

Πότε είναι χρήσιμες οι επιλογές των Polygons?

Οι απαντήσεις ομοίως στο σεμινάριο.

Εντολές καμπυλών

Αναλύονται οι διαφορετικοί τρόποι δημιουργίας κύκλων, τόξων και ελλείψεων.

Επεξηγούνται όλες οι επιλογές. Δίνεται έμφαση στις ειδικές επιλογές που μειώνουν το χρόνο σχεδίασης (π.χ. Arc με 3  Tangents, Direction για εφαπτομενικά τόξα κ.λπ.).

Ελεύθερη σχεδίαση

Στη συνέχεια αναλύεται η μοναδική εντολή με την οποία μπορεί να γίνει ελεύθερη σχεδίαση (Sketch).

Είναι πολύ χρήσιμη στην αποτύπωση σε συνδυασμό με ένα digitizer.

Express Tools

Στη συνέχεια εξηγούνται τα Express Tools (προγράμματα που δημιουργήθηκαν από ανεξάρτητους developers της Autodesk).

Παρατηρήσεις & Tips

Η πολύχρονη ενασχόλησή μας με το AutoCAD αποτυπώνεται στις παρατηρήσεις και τα Tips που αναλύονται στην ενότητα αυτή.

Έτσι εμβαθύνετε στη σχεδίαση και γίνεται πιο καλή και φυσικά πιο …φιλική η σχέση σας με το AutoCAD.

Ασκήσεις

Ασκήσεις, Ασκήσεις, Ασκήσεις. Η εμπέδωση και η ταχύτητα σχεδίασης, ο τρόπος επιλογής της καταλληλότερης μεθόδου έρχεται με τις πολλές ασκήσεις του κεφαλαίου.

Ασκήσεις AutoCAD 2D
5. Επιλογή αντικειμένων

Εδώ αναλύονται οι διαφορετικοί τρόποι επιλογής αντικειμένων μετά ή πριν από εντολή (Window, Crossing, Lasso, Fence, All κ.λπ.)

Αναφέρονται επίσης και οι συνδυασμοί επιλογών.

Αναλύονται επίσης οι τρόποι επιλογής αλληλοκαλυπτόμενων αντικειμένων (Select Similar), απομόνωσης/απόκρυψης αντικειμένων  (Isolate/Hide) και μεταφοράς ιδιοτήτων (Add Selected).

Στη συνέχεια αναφέρονται τα Grips και οι πολλές επιλογές τους.

Τελειώνοντας δίνονται οι επιλογές που πρέπει να προσέξετε αν το πρόγραμμα δεν …ανταποκρίνεται έτσι όπως θα θέλατε.

6. Layers

Στην ενότητα αυτή αναφερόμαστε στη χρησιμότητα και τις επιλογές των Layers.

Στην αρχή δίνεται έμφαση στα χαρακτηριστικά τους.

Ειδικά μνεία γίνεται σε χρώματα, τύπους γραμμών και πάχη γραμμών , Transparency, Plot/No Plot, Layer Tools κ.λπ.

Εξηγούνται επίσης οι πολύ χρήσιμες επιλογές ByLayer, ByBlock και Override για να σταματήσουν να …τρομάζουν τους εκπαιδευόμενους.

Τέλος αναφέρονται πολλά ειδικά χαρακτηριστικά όπως οι κλίμακες στους τύπους γραμμών και η δημιουργία δικού σας τύπου γραμμής, χρησιμότητα των παλετών κ.λπ.

7. Τροποποίηση αντικειμένων

Από τις πιο σημαντικές ενότητες του σεμιναρίου. Δε γίνεται απλή ανάλυση των εντολών, αλλά δίνεται έμφαση κυρίως στο συνδυασμό εντολών για γρηγορότερα αποτελέσματα.

Δίνεται έμφαση επίσης και στις υποεπιλογές των εντολών που είναι πολύ χρήσιμες σε ειδικές περιπτώσεις.

Μετακίνηση

Στην αρχή αναλύονται οι εντολές με τις οποίες γίνονται οι μετακινήσεις, περιστροφές και ευθυγραμμίσεις (εντολές: Μove, Rotate και Align).

Αναλύονται οι υποεπιλογές των εντολών αυτών και η χρησιμότητά τους σε ειδικές περιπτώσεις.

Αντιγραφή

Αναφέρονται οι εντολές με τις οποίες γίνονται αντιγραφές (εντολές: Copy, Offset, Mirror και Array).

Και σ’ αυτές τις εντολές αναλύονται οι διαφορετικές επιλογές τους.

Αλλαγή μεγέθους

Στην υποενότητα αυτή αναλύεται η εκπληκτική εντολή Stretch. Η σωστή χρήση της σας …σώζει πολλές ώρες διορθώσεων.

Στόχος είναι να μάθετε να τη χρησιμοποιείται σωστά και αποτελεσματικά.

Εκτός από τη Stretch, αναλύονται και οι Scale και Break και φυσικά οι υποεπιλογές τους.

Αποκοπή και Επέκταση

Οι εντολές αυτές είναι οι Trim, Extend, Fillet, Chamfer, Blend και Lengthen. Όλες είναι πολύ σημαντικές.

Για παράδειγμα: Η Fillet βοηθάει σε πολλές περιπτώσεις να αποφύγετε τη σχεδίαση καμπύλων τμημάτων με Arc.

Διαίρεση αντικειμένων

Divide και Measure. Η σωστή χρήση τους μπορεί να σας βοηθήσει σε πολλές ειδικές περιπτώσεις.

Για παράδειγμα. Η επόμενη σκάλα γίνεται σε λιγότερο από …μισό λεπτό με συνδυασμό των εντολών Offset, Fillet και Divide.

Συνδυασμός εντολών για δημιουργία σκάλας
Επεξεργασία Γραμμών & Καμπυλών

Εδώ αναλύονται οι εντολές Join και Pedit.

Για παράδειγμα. Η δημιουργία του επόμενου τοπογραφικού γίνεται πολύ γρήγορα με τη βοήθεια των  Point και Pedit. Φυσικά πολύ εύκολα μπορεί να γίνει από 2D σε 3D με τη βοήθεια της Move.

Δημιουργία τοπογραφικού
Διάσπαση, Διαγραφή & Επαναφορά

Αναλύονται οι εντολές Explode, Erase, Undo, Redo, Oops κ.λπ.

Γεωμετρικά χαρακτηριστικά

Αναλύονται οι εντολές με τις οποίες μπορείτε να πάρετε από το σχέδιο συντεταγμένες, αποστάσεις κ.λπ.

Πολύ χρήσιμη είναι η νέα επιλογή του AutoCAD 2020 Quick Measure.

Τροποποίηση αντικειμένων

Μαθαίνετε τη διαφορά των Geometrical και Named objects.

Στη συνέχεια χρησιμοποιούμε τις κατάλληλες εντολές για τροποποίηση και των δύο κατηγοριών αντικειμένων.

Palettes

Τελειώνοντας την ενότητα αυτή αναλύομε τις παλέτες του προγράμματος. Παρόλο που δεν ανήκουν σαν κατηγορία σ’ αυτήν την ενότητα, χρησιμοποιούνται πολύ από τις εντολές που αναφέρθηκαν, οπότε και αναλύονται εδώ.

Ασκήσεις απλές και σύνθετες

Οι ασκήσεις αυτού του κεφαλαίου είναι …πολλές.

Χωρίζονται σε απλές στις οποίες εμπεδώνετε τις βασικές επιλογές και ανάλογα με την περίπτωση και τις υποεπιλογές τους.

Επιπλέον γίνονται και σύνθετες ασκήσεις με συνδυασμούς εντολών.

Για παράδειγμα. Αποτύπωση κλειστού σχήματος (που έχει προκύψει από μέτρηση δωματίου) και τη σχεδίασή του στο AutoCAD με τη χρήση Γεωμετρικών τόπων.

Αποτύπωση κλειστού σχήματος και σχεδίασή του στο AutoCAD
8. Αρχεία

Μία από τις σημαντικότερες ενότητες του σεμιναρίου.

Files, Backups & Αutosave Files

Αναλύονται οι τρόποι αποθήκευση του αρχείου με επιλογή έκδοσης αποθήκευσης, η χρήση του backup και του autosave αρχείου για …δύσκολες περιστάσεις.

Διαφορές dwg σε dwt

Αναλύονται οι διαφορές .dwt (template) και .dwg (project). Ένα από τα πιο συνηθισμένα λάθη είναι η χρήση dwt αντί για dwg. Η διαφορές τους αναλύονται εδώ.

Templates, Profiles & WorkSaces

Ξεκαθαρίζουμε τις διαφορετικές επιλογές Templates, Profiles και Workspaces που αρκετοί χρήστες μπερδεύουν.

Επικοινωνία με άλλα προγράμματα

Συνεχίζοντας αναλύονται οι διαφορετικοί τρόποι επικοινωνίας με άλλα προγράμματα (π.χ. Στατικά), αλλά και άλλα προγράμματα της Autodesk (Revit, 3ds Max κ.λπ.).

Σύγκριση αρχείων

Κατά τη γνώμη μας είναι ένα από τα καλύτερα χαρακτηριστικά της έκδοσης 2020 (αναβαθμίστηκε σε σχέση με την αρχική έκδοση του 2019). Μπορείτε να επιλέξετε το σωστό αρχείο ειδικά στις περιπτώσεις που το έχετε αποθηκεύσει με διαφορετικά ονόματα.

9. Διαγραμμίσεις & Εμβαδά

Στην ενότητα αυτή αναλύονται οι Διαγραμμίσεις, οι διαφορετικοί τύποι τους και το νέο Ribbon που υπάρχει στις τελευταίες εκδόσεις.

Τα εμβαδά αναφέρονται με τις διαγραμμίσεις, γιατί μπορείτε να υπολογίσετε ακόμη και τα πιο σύνθετα εμβαδά με διαγραμμίσεις.

Βασικές έννοιες

Αρχίζοντας αναφερόμαστε σε όρους όπως το Centroid (Κεντροειδές), το Association (Συνεργασία) κ.λπ.

Τύποι & Χαρακτηριστικά διαγραμμίσεων

Αναλύονται οι διαφορετικοί τύποι, Γραμμικά επαναλαμβανόμενες διαγραμμίσεις, Συμπαγείς, Διαβαθμισμένες και οι Οριζόμενες από το χρήστη.

Διαγραμμίσεις της infotech

Θα αναλύσουμε τον τρόπο που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις διαγραμμίσεις της infotech.

Επιπρόσθετες εντολές

Συνεχίζοντας την ενότητα θα αναφερθούν οι εντολές που είναι συναφείς με τις διαγραμμίσεις.

Tips

Τελειώνοντας την ενότητα θα ασχοληθούμε με όλες τις σχεδιαστικές περιπτώσεις που μπορεί να σας προβληματίσουν και θα προτείνουμε λύσεις όπως διαγράμμιση σε μη διακριτά όρια, Mirror και Trim, αρχή διαγραμμίσεων, τι πρέπει να προσέχουμε με τα Osnaps, τι σημαίνει η κλίμακα στις διαγραμμίσεις κ.λπ.

10. Κείμενο

Εδώ ασχολούμαστε με το κείμενο. Στην αρχή αναλύουμε τις διαφορές μεταξύ γραμματοσειρών αναλογικών και μη.

Style κειμένου

Αναλύουμε τον τρόπο δημιουργίας στυλ κειμένου και τις διαφορές μεταξύ Annotative και μη Annotative Styles.

Δημιουργία κειμένου

Μαθαίνουμε να γράφουμε απλό αλλά και σύνθετο κείμενο.

Για παράδειγμα: Εκτός από Move Rotate, Scale κ.λπ. μπορεί να γίνει Stretch σε κείμενο?. Φυσικά και μπορεί.

Χαρακτηριστικά κειμένου

Στην αρχή αναλύονται όλες οι επιλογές του Ribbon.

Στη συνέχεια αναλύουμε τα χαρακτηριστικά του κειμένου, τη δυνατότητα αλλαγών όπως Bold, Italics, Underline, Bullets, Superscripts, Subscripts, δημιουργία συνεχόμενης αρίθμησης  κ.λπ.

Επίσης εξηγούμε τη δυνατότητα δημιουργίας ειδικών χαρακτήρων που είναι απαραίτητοι στο τεχνικό σχέδιο.

Χαρακτηριστικά κειμένου
Επιπρόσθετες επιλογές κειμένου

Αναλύονται επιπρόσθετες δυνατότητες που έχει το κείμενο όπως Υπέρθεση και Παράθεση, Align, Justify, μετακίνηση κειμένου μπροστά από άλλα αντικείμενα, μάσκα κειμένου, κείμενο σε Arc, δημιουργία αυτόματων κύκλων πέριξ κειμένου κ.λπ.

Tips

Τι ύψος πρέπει να δώσω στο κείμενο ώστε να έχει συγκεκριμένο ύψος στην εκτύπωση ανεξάρτητα από κλίμακα?. Η απάντηση στο σεμινάριο.

Copy & Paste από το Microsoft Word. Μία από τις καλύτερες δυνατότητες του κειμένου. Φυσικά και μπορεί να γίνει και με το Excel. Η επικοινωνία είναι αμφίδρομη!.

Το έχουμε αναφέρει ήδη πολλές φορές. Εννοείται ότι όπως σε όλα τα κεφάλαια οι πολλές διαφορετικές ασκήσεις απλές και σύνθετες κλείνουν την ενότητα.

11. Διαστάσεις

Στην ενότητα αυτή αναλύονται οι διαστάσεις. Χωρίζονται σε δύο γενικές κατηγορίες. Τις εντολές των διαστάσεων και ο τρόπος δημιουργίας Styles.

Εντολές διαστάσεων

Κλασσικές. Στην αρχή αναφέρονται διεξοδικά οι εντολές. Σε υποκατηγορίες είναι οι Γραμμικές, Γωνιακές και Ακτινικές,  οι πολλαπλές κ.λπ.

Στη συνέχεια αναλύονται οι εντολές με τις οποίες μπορείτε να κάνετε γρήγορη διαστασιολόγηση, συνεχόμενη διαστασιολόγηση κ.λπ.

Αυτοματοποίηση. Στις τελευταίες εκδόσεις του προγράμματος, προστέθηκε μία καταπληκτική εντολή που δημιουργεί πολλαπλές διαφορετικές διαστάσεις ταυτόχρονα. Η τεχνική χρήσης της αναλύεται σ’ αυτήν την υποενότητα.

Τροποποίηση. Αναλύονται οι δυνατότητες τροποποίησης των διαστάσεων, όπως αλλαγή του κειμένου της διάστασης, χρήση των grips κ.λπ.

Styles

H μορφοποίηση του styles ώστε να ταιριάζουν στα δικά σας standards ή το ISO της εταιρίας σας αναλύεται εδώ.

Μαθαίνετε όλες τις δυνατότητες τροποποιήσεων, ακόμη και πολύ εξειδικευμένων όπως για παράδειγμα να δημιουργήσετε το δικό σας βέλος στην αρχή και το τέλος της.

Μορφοποίηση του Styles

Προσοχή: Είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζετε πότε οι διαστάσεις είναι στρογυλλοποιημένες, κατά συνέπεια δεν πρέπει να βασίζεστε στο αναγραφόμενο μήκος, ακτίνα κ.λπ. Ο τρόπος για είστε …υποψιασμένοι αναφέρεται.

Χρήσιμες μεταβλητές

Αναλύονται μεταβλητές που κάνουν τη σχεδιαστική σας ζωή -ως προς τις διαστάσεις- πολύ πιο εύκολη. Αναλύονται με πολλά παραδείγματα ώστε να τις κάνετε κτήμα σας.

Leaders

Αναλύονται οι εντολές με τις οποίες μπορείτε να δημιουργήσετε και να τροποποιήσετε Leaders.

12. Blocks & Xrefs
Blocks

Ξεκινάμε με λίγη θεωρία. Αναλύονται σε βάθος όροι που μπερδεύουν τους εκπαιδευόμενους όπως ByLayer, ByBlock, Nested Blocks, Block Attributes, Dynamic Blocks, Block Table κ.λπ.

Εντολές Blocks

Αναλύονται όλες οι εντολές των blocks.

Attributes

Η δυνατότητα αλλαγής κειμένου και αριθμών κατά την εισαγωγή ή τη διόρθωση των blocks, αναλύεται στην ενότητα αυτή.

Τα Attributes είναι πολύ χρήσιμα στη δημιουργία υπομνημάτων, πινάκων σχεδίων, κυκλάκια σε πόρτες και παράθυρα κ.λπ.

Block Libraries

Πιστεύουμε ότι  το πιο σημαντικό χαρακτηριστικό της ενότητας είναι η εκμάθηση της διαδικασίας δημιουργίας παλετών με blocks. Έτσι δεν επιβαρύνετε το template με blocks και μπορείτε να τα χρησιμοποιήσετε σε οποιοδήποτε σχέδιο απρόσκοπτα.

Στην επόμενη εικόνα εμφανίζεται ένα δείγμα από τα blocks που μπορείτε να έχετε σε παλέτες και να τα χρησιμοποιήσετε σε οποιοδήποτε σχέδιο.

Εκτός από blocks μπορείτε να έχετε Διαγραμμίσεις (με τα δικά σας χαρακτηριστικά) και Εντολές.

Block Libraries
Xrefs

Στην αρχή αναλύονται όλα τα χαρακτηριστικά των Xrefs (Εξωτερικές αναφορές), η σωστή χρήση της παλέτας External Reference και των επιλογών της.

Εντολές Xrefs

Αναλύονται όλες οι εντολές των Xrefs.

Tips

Στην τελευταία ενότητα των Xrefs αναλύονται σημαντικές επιλογές  στη χρήση τους, όπως για παράδειγμα στη χρήση ίδιων συντεταγμένων, …κλέψιμο συντεταγμένων από ένα σχέδιο και χρήση τους σε ένα άλλο κ.λπ.

To σχέδιο της επόμενης εικόνας είναι του φίλου και συνεργάτη -πολλά χρόνια- Γιάννη Παπαγεωργίου και δημιουργήθηκε από σύνθεση διαφορετικών αρχείων με τη βοήθεια των Xrefs.

Δημιουργία σχεδίου με χρήση των Xrefs
13. Εκτύπωση

Στην τελευταία ενότητα του βασικού σεμιναρίου αναλύουμε τις πολλές διαφορετικές επιλογές που μας δίνει το πρόγραμμα στην εκτύπωση, αλλά και τη δημιουργία τελικών χαρτιών εκτύπωσης με διαφορετικές κλίμακες, εικόνες, κ.λπ.

Model Space & Layouts

Στην αρχή αναλύονται  οι διαφορετικοί χώροι που έχει το AutoCAD, με ιδιαίτερη έμφαση στα Layouts.

Εκτύπωση από Model Space

Στην αρχή γίνεται εκτύπωση από το Model Space. Αναλύονται όλες οι επιλογές και οι δυνατότητες που μας δίνει ο χώρος μοντέλου.

Layouts

Οι πολλές διαφορετικές δυνατότητες  που μας δίνουν τα Layouts αναλύονται σ’ αυτήν την ενότητα, όπως εμφάνιση του σχεδίου σε διαφορετικές κλίμακες, πάγωμα στοχευμένων layers σε μεμονωμένα παράθυρα, εισαγωγή εικόνων φωτορεαλισμού, αυτοματοποίηση μεγεθών χαρτιών κ.λπ.

Plot Styles

Αναλύονται οι διαφορετικές δυνατότητες που μας δίνουν τα Plot Styles. Αφορούν την εκτύπωση χωρίς να επηρεάζουν τα αρχικά σχέδια.

Επίσης δημιουργείτε και εφαρμόζετε το δικό σας plot style.

Εκτύπωση

Αρχικά αναλύονται όλες οι επιλογές εκτύπωσης σε PDF (vector pdf με δυνατότητα Οn/Off στα Layers), Printers & Plotters.

Παρατηρήσεις

Στην τελευταία ενότητα του σεμιναρίου αναλύονται όλα αυτά τα σχεδιαστικά χαρακτηριστικά που μπορεί να σας προβληματίσουν κατά τη δημιουργία των Layouts όπως:

 • Δημιουργία κλιμάκων σχεδίασης.
 • Διαφορές δημιουργίας σχεδίων σε m και mm.
 • Μεταφορά Layouts από άλλα σχέδια.
 • Linetypes σε Model Space & Layouts.
 • Τρόπος διαστασιολόγησης σε
 • Μέγεθος κειμένου σε Model Space & Layouts.
 • Δημιουργία κινητών παραθύρων οποιουδήποτε σχήματος.
 • Πολλαπλές απεικονίσεις σε 3D σχέδια.
 • Δημιουργία δικών σας μεγεθών χαρτιών εκτύπωσης.
 • Μεταφορά των δικών σας ρυθμίσεων στο template που χρησιμοποιείτε.
Ανάλυση του template infotech

Τελειώνοντας το βασικό σεμινάριο σας παρουσιάζουμε και φυσικά σας δίνουμε το template που δημιουργήσαμε με:

 • Έτοιμα Layers.
 • Layouts Α1 & A Μπορείτε εύκολα να φτιάξετε και τα δικά σας.
 • Κλίμακες 1:100, 1:50, 1:25, 1:20 και 1:10.
 • Πινακάκι με Attributes για να ορίσετε τα στοιχεία του έργου.
 • Μικρές κάθετες γραμμές στα όρια του χαρτιού για να γνωρίζετε που θα το διπλώσετε.
Template infotech

2η ενότητα: AutoCAD Advanced (Bonus).

Στην περίπτωση που θέλετε να μάθετε εξειδικευμένα χαρακτηριστικά του AutoCAD, αλλά και να ομαδοποιήσετε επιλογές του, πρέπει να γνωρίσετε το AutoCAD Advanced.

Το σεμινάριο αυτό είναι διάρκειας 4 περίπου ωρών, είναι βιντεοσκοπημένο και μπορούν να το παρακολουθήσουν χωρίς χρέωση όλοι οι εκπαιδευόμενοι του βασικού σεμιναρίου.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την παρακολούθησή του είναι η καλή γνώση και χρήση του AutoCAD.

Το σεμινάριο αυτό μπορείτε να το παρακολουθήσετε μέχρι και ένα χρόνο από την ολοκλήρωση του βασικού σεμιναρίου, οπότε έχετε χρόνο να ασχοληθείτε πρώτα με το βασικό σεμινάριο.

3η ενότητα: AutoCAD 3D (Bonus).

Η infotech δίνει τη δυνατότητα στους εκπαιδευόμενούς της να γνωρίσουν τον τρισδιάστατο χώρο, να εξοικειωθούν με τις δυνατότητες που τους προσφέρει και να ξεκινήσουν τη δημιουργία τρισδιάστατων αντικειμένων.

Επειδή κάθε εκπαιδευόμενος έχει διαφορετικό ρυθμό εκμάθησης και κατανόησης ειδικά στην τρισδιάστατη σχεδίαση, τα μαθήματα έχουν χωριστεί σε κατηγορίες ξεκινώντας από τα πολύ βασικά και καταλήγοντας σε ολοκληρωμένες δημιουργίες.

AutoCAD Advanced

Μερικά από τα θέματα του σεμιναρίου:

1. Επικοινωνία με άλλα προγράμματα

Αναλύονται σε βάθος όλες οι μορφές αρχείων που μπορούν να εισαχθούν στο AutoCAD, αλλά και να εξαχθούν από αυτό.

2. External Reference

Οι κυριότερες επιλογές των εξωτερικών αναφορών αναλύθηκαν στο βασικό σεμινάριο. Εδώ αναλύονται οι εξειδικευμένες δυνατότητες.

3. Parametric Design

Η παραμετρική σχεδίαση είναι το θέμα της τρίτης ενότητας. Αναλύονται οι βασικές δυνατότητές τους. Σκοπός είναι η κατανόησή τους, μια και όλα σχεδόν τα προγράμματα της Autodesk χρησιμοποιούν Parametric Design που έχουν την ίδια λογική.

4. Annotative Scales

H δημιουργία Κειμένου, Διαστάσεων, Διαγραμμίσεων και Οδηγών με ίδιο μέγεθος ανεξάρτητα από κλίμακα είναι το θέμα αυτής της ενότητας.

Έχουμε δημιουργήσει ένα template με έτοιμα όλα τα απαραίτητα χαρακτηριστικά για να μη χρειάζεται πολύς …κόπος από εσάς.

5. Profiles, Templates & WorkSpaces

Οι όροι αυτοί και η λογική τους μπερδεύεται συχνά από τους εκπαιδευόμενους. Εδώ αναλύονται για να μην υπάρχουν …σχεδιαστικές παρεξηγήσεις.

6. Tables

Η δημιουργία πινάκων καθώς και η χρησιμότητά τους είναι το θέμα αυτής της ενότητας.

7. Fields

Λίγοι χρήστες του AutoCAD γνωρίζουν και χρησιμοποιούν τα Fields. Αναλύεται η λογική τους με ένα ουσιαστικό παράδειγμα Εμβαδών.

8. Dynamic Blocks

Γίνεται μία αναφορά στον τρόπο χρήσης των Dynamic Blocks. Δεν αναλύουμε τον τρόπο δημιουργίας τους αλλά τη χρήση τους.

Βέβαια αν θέλετε να εμβαθύνετε, μπορούμε να σας δώσουμε σημειώσεις που έχουμε (στα Ελληνικά) για τη δημιουργία τους.

Οι σημειώσεις είναι από εξειδικευμένα σεμινάρια που κάναμε στο AutoCAD σε κατασκευαστικές εταιρίες.

9. Φίλτρα

Για ειδικές περιπτώσεις σε μεγάλα σύνθετα σχέδια μπορείτε να χρησιμοποιήσετε συνθήκες με κριτήρια (AND, OR, NOT και XOR.). Στην ενότητα αυτή γίνεται μία αναφορά για να είστε …υποψιασμένοι.

10. Εξοικονόμηση χρόνου σχεδίασης

Μία από τις καλύτερες ενότητες του σεμιναρίου. Έχουμε συγκεντρώσει όλες τις δυνατότητες των εντολών, τους συνδυασμούς τους και τα tips που πρέπει να …κατέχετε κατά τη σχεδίαση.

Οι επιλογές αφορούν τη σχεδίαση, την αποθήκευση, τις υποεπιλογές των εντολών, τις δυνατότητες των παλετών κ.λπ.

11. Προγραμματισμός

Ένας από τους λόγους που το AutoCAD έγινε το απόλυτο γενικό σχεδιαστικό πρόγραμμα είναι η δυνατότητα προγραμματισμού του.

Script. Στην αρχή αναλύονται οι επιλογές που σας δίνουν τα Script αρχεία.

Lisp. Σας αναλύουμε τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να φορτώσετε και να χρησιμοποιήσετε αρχεία lisp (.lsp ή .fas .vlx σε compiled μορφή).

Σαν παράδειγμα σας δίνουμε ένα αρχείο με έτοιμες χρήσιμες ρουτίνες.

Σημειώνουμε ότι δε γίνεται εκμάθηση κάποιας γλώσσας προγραμματισμού -αυτό θα ήθελε ξεχωριστό σεμινάριο-, αλλά η χρήση αρχείων προγραμματισμού.

CUI (Customize User Interface). Τελειώνοντας την ενότητα ασχολούμαστε με τις δυνατότητες που σας δίνει το CUI.

Δημιουργούμε για παράδειγμα μία εργαλειοθήκη με τα δικά σας …δημοφιλή             εικονίδια.

12. Χαρακτηριστικά των τελευταίων εκδόσεων

Η ενότητα αυτή είναι κυρίως χρήσιμη σε όσους εκπαιδεύτηκαν στην infotech σε προηγούμενες εκδόσεις. Αναφέρονται και αναλύονται όλα τα χαρακτηριστικά των τελευταίων εκδόσεων για να μπορούν όσοι έχουν μείνει σε τελευταίες εκδόσεις να προσαρμοστούν.

13. Νέα χαρακτηριστικά του AutoCAD 2020

Το εφαρμόζουμε για πρώτη φορά. Οι εκπαιδευόμενοι του AutoCAD 2019 μπορούν να μάθουν τα νέα χαρακτηριστικά της έκδοσης 2020.

Αυτό υποσχόμαστε να το κάνουμε κάθε χρόνο με τις νέες εκδόσεις.

Σημείωση. Οι χρήστες προηγούμενων εκδόσεων μπορούν να ζητήσουν από τη γραμματεία να πάρουν σε pdf τα νέα χαρακτηριστικά.

14. Εδικά θέματα

Τα ειδικά θέματα αναφέρονται εν …τάχει. Αυτά είναι οι Databases και τα Sheet Sets.

15. Συνδυασμοί πλήκτρων 

Στην τελευταία ενότητα του σεμιναρίου δίνονται σε πίνακες όλοι οι συνδυασμοί πλήκτρων.

AutoCAD Modeling

Εκπαίδευση

Η εκπαίδευση γίνεται με βιντεοσκοπημένα μαθήματα που οι εκπαιδευόμενοι μπορούν να παρακολουθήσουν με το δικό τους ρυθμό.

Υπάρχει επίσης βιβλίο με τις εντολές και τα παραδείγματα βήμα-βήμα.

Στο τελικό στάδιο δημιουργίας των ολοκληρωμένων παραδειγμάτων από τους εκπαιδευόμενους, γίνονται οι απαραίτητες διορθώσεις και παρεμβάσεις από τον εισηγητή Βασίλη Κορδώνια.

Ενότητες εκπαίδευσης

Οι ενότητες εκμάθησης είναι συνοπτικά οι επόμενες:

1. Γνωριμία με τον 3D χώρο

Ορολογία και ανάλυση των χαρακτηριστικών της σχεδίασης του χώρου.

Γνωριμία με το 3D Χώρο, με τη βοήθεια του AutoCAD.

Ανάλυση των διαφορετικών τύπων μοντέλων.

2. Διαχείριση & Κίνηση στο χώρο

Τρόποι …μετακίνησης, αντιγραφής, περιστροφής και αλλαγής κλίμακας στο χώρο.

3. Εντολές δημιουργίας τρισδιάστατων αντικειμένων

Meshes. Στην αρχή αναλύονται τα Meshes (Πλέγματα). Αποσαφηνίζονται οι εντολές που μπορούν να ορισθούν και η μεταμόρφωσή τους από απλά γεωμετρικά σχήματα σε ολοκληρωμένα αντικείμενα.

Solids. Η δημιουργία, οι τροποποιήσεις και οι ειδικές εντολές των Solids (Στερεών) αναλύονται σ’ αυτήν την ενότητα. Δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στη λογική και χρήση των εντολών.

Surfaces. Οι εντολές ολοκληρώνονται με την ανάλυση των εντολών δημιουργίας και χειρισμού των Surfaces (Επιφάνειες).

4. Δημιουργία ολοκληρωμένων τρισδιάστατων μοντέλων βήμα-βήμα

Στην ενότητα αυτή οι εκπαιδευόμενοι εκπαιδεύονται και δημιουργούν ολοκληρωμένα τρισδιάστατα αντικείμενα βήμα-βήμα.

Σε όλα τα προγράμματα δημιουργίας μοντέλων η λογική των εντολών είναι ίδια, απλά διαφέρουν οι επιλογές εκτέλεσής τους.

Η κατανόηση της λογικής των εντολών και της χρήσης τους στη δημιουργία ολοκληρωμένων τρισδιάστατων αντικειμένων είναι ένα πολύ μεγάλο πλεονέκτημα για τη γρήγορη εκμάθηση και κατανόηση και άλλων προγραμμάτων.

Στη διαχείριση των εντολών χρησιμοποιείται το AutoCAD.

Gallery από τις 4 ενότητες

1. Γνωριμία με τον 3D χώρο
2. Διαχείριση & Κίνηση στο χώρο
3. Εντολές δημιουργίας τρισδιάστατων αντικειμένων
4. Δημιουργία ολοκληρωμένων τρισδιάστατων μοντέλων βήμα-βήμα

Παράδειγμα

Από το σκίτσο στη 3D Σχεδίαση…
… και 3D Εκτύπωση

Επικοινωνήστε με την infotech και δηλώστε άμεσα συμμετοχή για να κατοχυρώσετε τη θέση σας στο επόμενο σεμινάριο.

Δηλώστε συμμετοχή