Μηχανολογική Σχεδίαση

Σεμινάριο Διάρκεια Έναρξη Σεμιναρίου
Autodesk Inventor Get Current 16 ώρες
Autodesk Inventor iLogic 16 ώρες
Autodesk Inventor Sheet Metal 20 ώρες 2019-12-02
Autodesk Inventor Advanced 32 ώρες 2019-12-10
Autodesk Inventor 48 ώρες 2020-10-06