Μηχανολογική Σχεδίαση

Σεμινάριο Διάρκεια Έναρξη Σεμιναρίου
Autodesk Inventor Sheet Metal 20 ώρες 2022-01-10
Autodesk Inventor Advanced 32 ώρες 2019-12-10
Autodesk Inventor 48 ώρες 2022-01-26