Γενικά Σεμινάρια

Σεμινάριο Διάρκεια Έναρξη Σεμιναρίου
Python 28 ώρες 2023-05-05
Aρχιτεκτονικός φωτισμός 2024-03-01
logo-infotech 2310501970
studies@infotech.edu.gr
http://www.infotech.edu.gr
Συγγρού 10, Θεσσαλονίκη, 54625
TOP