Γενικά Σεμινάρια

Σεμινάριο Διάρκεια Έναρξη Σεμιναρίου
Python 28 ώρες 2022-12-10
Aρχιτεκτονικός φωτισμός 2022-10-20