Adobe Photoshop

Διάρκεια:
24 ώρες

Σκοπός του σεμιναρίου είναι η εκμάθηση και η αξιοποίηση των δυνατοτήτων του δημοφιλέστερου προγράμματος επεξεργασίας ψηφιακών εικόνων.

Απευθύνετε κυρίως σε φωτογράφους, γραφίστες, μακετίστες  και γενικά σε όσους ασχολούνται με την επεξεργασία εικόνας (καλλιτεχνικά ή παραγωγικά) και την σχεδίαση και παραγωγή εντύπων για παρουσιάσεις και διαφημίσεις.

Είναι επίσης πολύ χρήσιμο εργαλείο για τους Μηχανικούς, για την άρτια παρουσίαση δισδιάστατων και τρισδιάστατων σχεδίων, διορθώσεις σε αρχεία φωτορεαλισμού κ.λπ.

 

Το σεμινάριο χωρίζεται σε 3 γενικές ενότητες.

  • Γνωριμία σε βάθος του προγράμματος. Εκπαίδευση και ταυτόχρονα εξάσκηση με πολλά απλά και σύνθετα παραδείγματα.
  • Δημιουργία ολοκληρωμένων projects.
  • Bonus. Ειδικά θέματα που αφορούν κυρίως όσους ασχολούνται με Αρχιτεκτονική φωτογραφία, δημιουργία patterns για χρήση σε φωτορεαλιστικά προγράμματα (π.χ. δημιουργία ξύλου, μαρμάρου κ.λπ.).

Τα θέματα αυτά είναι βιντεοσκοπημένα και μπορούν οι χρήστες να τα παρακολουθήσουν μετά την ολοκλήρωση του σεμιναρίου.

Γνωριμία σε βάθος του προγράμματος

Το σεμινάριο χωρίζεται σε 5 κατηγορίες.

Κάθε ενότητα έχει τη δική της παρουσίαση. Όλες οι παρουσιάσεις δίνονται στους εκπαιδευόμενους.

1η κατηγορία

Περιβάλλον εργασίας (workspace), γνωριμία με τα εργαλεία του προγράμματος (tools) και με τα διαφορετικά Selection Tools.

Διαφορετικοί τρόποι μεταφοράς εικόνας (copy + paste), scaling και highlighting. Αναλύονται οι βασικές επιλογές για το ξεφοντάρισμα εικόνας, με γνωριμία των εργαλείων που βοηθούν σ’ αυτό. Αναλύονται επίσης οι επιλογές που είναι απαραίτητες για να πάρετε το σχεδιαστικό αποτέλεσμα που επιθυμείτε.

Quick Selection και Magic Wand tools.

Επιλογές Refine Edge, Color Range, Focus Area & Quick Mask Mode.

Ανάλυση του εργαλείου Quick Mask Mode.

Εικόνες από την 1η παρουσίαση:

2η κατηγορία

Ανάλυση των Layers, Layer panels και Blending modes. Γνωριμία με το μενού Layer Styles.

Ανάλυση των διαφορετικών τρόπων δημιουργίας μασκών (masks).

Ανάλυση του εργαλείου Crop tool σε βάθος, αλλά και τη διαδικασία ευθυγράμμισης λοξών εικόνων (straighten).

Ανάλυση των εντολών Transform, Free Transform και Content Aware Scale.

Χρήση του Puppet Wrap.

Εικόνες από την 2η παρουσίαση:

3η κατηγορία

Γνωριμία σε βάθος με τα Adjustment Panels.

Ανάλυση και χρήση των Adjustment Layers με σκοπό οι αλλαγές στα Layers να μην είναι …καταστροφικές (non-destructive way).

Εισαγωγή και επεξεργασία κειμένου.

Δημιουργία δικών σας Patterns.

Collage με φωτογραφίες. Γίνεται συνδυασμός εικόνας και Κειμένου.

Εικόνες από την 3η παρουσίαση:

4η κατηγορία

Ανάλυση των εργαλείων Dodge/Burn/Sponge Tools  και των διορθωτικών εργαλείων Clone Stamp Tool, Healing Brush & Spot Healing Brush Tools.

Εκμάθηση των εργαλείων Patch Tool & Eraser Tool.

Αύξηση του Contarst σε μια εικόνα (Sharpening). Εκμάθηση των εργαλείων Sharp, Blur & Smudge Tools.

Ανάλυση των Content Aware Options.

Εκμάθηση όσων …χρειάζονται για την εισαγωγή κειμένου (Type Tools).

Γνωριμία σε βάθος με τα smart filters motion blur και gaussian blur.

Δημιουργία δύο απλών εξωφύλλων.

Εκμάθηση  του pen tool.

Εικόνες από την 4η παρουσίαση:

5η κατηγορία

Ανάλυση της τεχνικής Double Exposure.

Δημιουργία εντυπωσιακών εφέ με γραμματοσειρές.

Εξαφάνιση των ατελειών στο δέρμα με Color separation.

Χρήση του Screen Printing Effect.

Εικόνες από την 5η παρουσίαση:

Δημιουργία ολοκληρωμένων projects

Στη συνέχεια αναφέρονται μερικές από τις εργασίες που γίνονται στο σεμινάριο. Οι εργασίες ανανεώνονται συχνά, ανάλογα και με τις απαιτήσεις των τμημάτων.

Marquee Selection

Αφαιρούμε ένα στοιχείο μιας εικόνας για να δημιουργήσουμε μια καινούργια σύνθεση, χρησιμοποιώντας Elliptical Marquee Tool και Feather/Contract.

Αφαίρεση Φόντου με διαφορετικές τεχνικές

Αφαιρούμε το φόντο ή το αντικείμενο (inverse command) με τη χρήση των εντολών Grow και Similar. Χρησιμοποιούμε επίσης το Lasso Tool για τις αρχικές επιλογές και το Quick Selection tool για μεγαλύτερους όγκους ίδιου χρώματος. Διορθώνουμε επίσης με το Transform Selection.

Refine Selection & Quick Mask

Ραφινάρουμε τις επιλογές με τη χρήση του Refine Selection. Χρησιμοποιούμε τη γρήγορη μάσκα (Quick Mask) για να γίνει καλύτερη  στο ξεφοντάρισμα.

Colour Range & Hue/Saturation

Επιλέγουμε μια περιοχή της εικόνας και αλλάζουμε τον τόνο των χρωμάτων.

Animated GIF

Perspective Crop Tool

Διόρθωση προοπτικής.

Content-Aware Scale & Protect

Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου χωρίς να παραμορφώνεται η εικόνα.

Perspective Warp

Διόρθωση εικόνας που …γέρνει ο ορίζοντας.

Masks

Δουλεύουμε με “μάσκες”, ένα από τα πιο βασικά εργαλεία του Photoshop. Δημιουργούμε  αρχικά μάσκες από επιλογές που κάνουμε πάνω στην εικόνα, χρησιμοποιώντας τα marquee tools. Παρατηρούμε πόσο χρήσιμες είναι στην περίπτωση που θέλετε να αφαιρέσετε ή να προσθέσετε ένα στοιχείο σε μια εικόνα.

Characters

Αναλύονται διαφορετικές τεχνικές για να βγουν διαφορετικά αποτελέσματα βάσει τυπογραφικών χαρακτήρων.

Vibrance & Hue/Saturation

Το Photoshop μας δίνει τη δυνατότητα να ενισχύσουμε τη φωτεινότητα επιλεγμένης φωτεινής περιοχής (π.χ. το υαλοπέτασμα της επόμενης εικόνας).

Τεχνικές βελτίωσης εικόνας

Χρησιμοποιούμε εργαλεία για το κάνουμε διαχωρισμό χρωματικών τόνων και υφής, έτσι ώστε να μπορούμε να επέμβουμε σε μια εικόνα με τα spot healing brush tool και clone stamp tool. Εφαρμόζουμε επίσης πάνω σε μια εικόνα τα φίλτρα liquify και το εντυπωσιακό puppet warp.

Double Exposure Effe

Με τη λογική της διπλοτυπίας ενώνονται φωτογραφίες μεταξύ τους και με τη χρήση μάσκας. Επιτρέπουμε να φαίνονται ή κρύβουμε στοιχεία για να φτάσουμε στο επιθυμητό αποτέλεσμα.

Collage

Δημιουργούμε μια σύνθεση με φωτογραφίες που έχουμε ξεφοντάρει.

Σχήματα/ Σχέδια/Συνθέσεις/Όψεις

Δημιουργούμε συνθέσεις από σχήματα που έχουμε φτιάξει με το pen tool ή με έτοιμα σχήματα στα οποία έχουμε εφαρμόσει transform/free transform.

Bonus

Δημιουργία Textures

Στην πρώτη ενότητα μαθαίνετε να δημιουργείτε textures όπως Γυαλί, Ξύλο, Υαλοπέτασμα, Μάρμαρο, Σοβά κ.λπ. από το …τίποτα.

Χρωματισμός 2D Κάτοψης

Στην ενότητα αυτή μαθαίνετε να δημιουργείτε χρωματιστές Κατόψεις, Όψεις και Τομές από αντίστοιχα 2D αρχεία του AutoCAD ή οποιουδήποτε άλλου σχεδιαστικού προγράμματος.

Επικοινωνήστε με την infotech και δηλώστε άμεσα συμμετοχή για να κατοχυρώσετε τη θέση σας στο επόμενο σεμινάριο.

Δηλώστε συμμετοχή