Νέες άδειες

Κατά τη διάρκεια των σεμιναρίων αποκτήστε νόμιμη άδεια -με πλήρη δικαιώματα- των προγραμμάτων της Autodesk στα οποία εκπαιδεύεστε, για προσωπική χρήση.

Οι εκπαιδευτικές άδειες δίνονται από την Autodesk και διαρκούν 1 χρόνο.