Σεμινάρια

Σεμινάριο Διάρκεια Έναρξη Σεμιναρίου
Rhino V-Ray 16 ώρες
Revit & Πολεοδομία 24 ώρες 2022-11-23
Rhino 8 Level II 16 ώρες 2023-06-19
Grasshopper Level II 12 ώρες 2019-11-12
Aρχιτεκτονικός φωτισμός 2024-03-01
Adobe InDesign 16 ώρες 2023-12-12
Adobe Illustrator 16 ώρες 2023-11-28
Adobe Photoshop 24 ώρες 2023-11-29
Rhino 8 Level I 28 ώρες 2024-08-28
AutoCAD Civil 3D 40 ώρες 2018-09-24
Grasshopper Level I 24 ώρες 2021-11-13
Inventor Sheet Metal 20 ώρες 2024-06-04
Inventor Advanced 32 ώρες 2024-09-05
Inventor 48 ώρες 2024-09-05
AutoCAD 2D Advanced 8 ώρες 2024-06-11
AutoCAD 3D Modeling 20 ώρες
AutoCAD 2D 48 ώρες 2024-08-27
Vray for 3ds Max 20 ώρες 2024-09-30
3ds Max 48 ώρες 2024-08-28
Revit Structure 28 ώρες 2024-06-17
logo-infotech 2310501970
studies@infotech.edu.gr
http://www.infotech.edu.gr
Συγγρού 10, Θεσσαλονίκη, 54625
TOP