Σεμινάρια

Σεμινάριο Διάρκεια Έναρξη Σεμιναρίου
Rhino 6 Level II 16 ώρες 2020-03-24
Autodesk Inventor Get Current 16 ώρες
Grasshopper Level II 12 ώρες 2019-11-12
Aρχιτεκτονικός φωτισμός 2020-09-22
Adobe InDesign 16 ώρες 2020-03-18
Adobe Illustrator 16 ώρες 2020-01-28
Adobe Photoshop 24 ώρες 2019-09-23
Rhino 6 Level I 28 ώρες 2020-09-29
AutoCAD Civil 3D 40 ώρες 2018-09-24
Grasshopper Level I 24 ώρες 2020-02-19
AutoCAD Map 3D 40 ώρες 2017-03-21
Autodesk Inventor iLogic 16 ώρες
Autodesk Inventor Sheet Metal 20 ώρες 2019-12-02
Autodesk Inventor Advanced 32 ώρες 2019-12-10
Autodesk Inventor 48 ώρες 2020-10-01
AutoCAD 2D Advanced 8 ώρες 2017-02-01
AutoCAD 3D Modeling 20 ώρες
AutoCAD 2D 48 ώρες 2020-09-24
V-Ray for 3ds Max 20 ώρες 2020-10-15
3ds Max Advanced 2018-11-01