Σεμινάρια

Σεμινάριο Διάρκεια Έναρξη Σεμιναρίου
Rhino 6 Level II 16 ώρες
Autodesk Inventor Get Current 16 ώρες
Grasshopper Level II 12 ώρες
Aρχιτεκτονικός φωτισμός 2019-01-21
Adobe InDesign 16 ώρες 2019-02-07
Adobe Illustrator 16 ώρες 2019-01-30
Adobe Photoshop 24 ώρες 2019-01-15
Rhino 6 Level I 28 ώρες 2019-01-22
AutoCAD Civil 3D 40 ώρες 2018-09-24
Grasshopper Level I 24 ώρες 2019-01-29
AutoCAD Map 3D 40 ώρες 2017-03-21
Autodesk Inventor iLogic 16 ώρες
Autodesk Inventor Sheet Metal 20 ώρες 2018-12-04
Autodesk Inventor Advanced 32 ώρες 2018-02-21
Autodesk Inventor 48 ώρες 2019-01-14
AutoCAD 2D Advanced 8 ώρες 2017-02-01
AutoCAD 3D Modeling 20 ώρες
AutoCAD 2D 48 ώρες 2019-01-15
V-Ray for 3ds Max 24 ώρες 2019-01-23
3ds Max Advanced 2018-11-01
Σελίδα 1 από 212