Σεμινάρια

Σεμινάριο Διάρκεια Έναρξη Σεμιναρίου
Revit & Πολεοδομία 24 ώρες 2022-11-23
Rhino 7 Level II 16 ώρες 2022-05-10
Grasshopper Level II 12 ώρες 2019-11-12
Aρχιτεκτονικός φωτισμός 2022-10-20
Adobe InDesign 16 ώρες 2021-07-05
Adobe Illustrator 16 ώρες 2020-01-28
Adobe Photoshop 24 ώρες 2021-11-20
Rhino 7 Level I 28 ώρες 2023-01-09
AutoCAD Civil 3D 40 ώρες 2018-09-24
Grasshopper Level I 24 ώρες 2021-11-13
Inventor Sheet Metal 20 ώρες 2022-05-03
Inventor Advanced 32 ώρες 2022-01-24
Inventor 48 ώρες 2022-12-01
AutoCAD 2D Advanced 8 ώρες 2017-02-01
AutoCAD 3D Modeling 20 ώρες
AutoCAD 2D 48 ώρες 2023-01-10
Vray for 3ds Max 20 ώρες 2022-12-01
3ds Max 48 ώρες 2023-01-11
Revit Structure 28 ώρες 2023-01-25
Revit Advanced – BIM Management 28 ώρες 2022-10-20