Σεμινάρια

Σεμινάριο Διάρκεια Έναρξη Σεμιναρίου
Rhino 7 Level II 16 ώρες 2021-10-05
Grasshopper Level II 12 ώρες 2019-11-12
Aρχιτεκτονικός φωτισμός 2021-10-20
Adobe InDesign 16 ώρες 2021-07-05
Adobe Illustrator 16 ώρες 2020-01-28
Adobe Photoshop 24 ώρες 2019-09-23
Rhino 7 Level I 28 ώρες 2021-09-28
AutoCAD Civil 3D 40 ώρες 2018-09-24
Grasshopper Level I 24 ώρες 2021-10-21
Autodesk Inventor Sheet Metal 20 ώρες 2020-12-08
Autodesk Inventor Advanced 32 ώρες 2019-12-10
Autodesk Inventor 48 ώρες 2021-09-20
AutoCAD 2D Advanced 8 ώρες 2017-02-01
AutoCAD 3D Modeling 20 ώρες
AutoCAD 2D 48 ώρες 2021-10-07
Vray for 3ds Max 20 ώρες 2021-10-18
3ds Max Advanced 2018-11-01
Autodesk 3ds Max 48 ώρες 2021-11-02
Autodesk Revit Structure 28 ώρες 2021-11-15
Revit Architecture Advanced 28 ώρες 2021-10-25