Σεμινάρια

Σεμινάριο Διάρκεια Έναρξη Σεμιναρίου
Autodesk Revit Architecture 52 ώρες 2021-05-10
Autodesk Revit MEP 28 ώρες 2021-03-01