Σεμινάρια

Σεμινάριο Διάρκεια Έναρξη Σεμιναρίου
Revit Advanced – BIM Management 28 ώρες 2024-05-14
Revit Architecture 56 ώρες 2024-05-28
Revit MEP 28 ώρες 2023-03-09
logo-infotech 2310501970
studies@infotech.edu.gr
http://www.infotech.edu.gr
Συγγρού 10, Θεσσαλονίκη, 54625
TOP